Frederikshavn

- Vrøvl og diskrimination

Regler skal håndhæves ens for alle, mener Poul Winther

FREDERIKSHAVN:- Diskrimination. Poul Winther fra Middelfartsgade er klar i sit ordvalg, når talen falder på det afslag, han har fået fra Frederikshavn Boligforening af 1945 om at få udvidet en sti i bredden med en halv meter fliser, der gør det muligt at køre til hans carport. Hans nabos carport er "farbar", til trods for at den har adgang fra den samme gangsti, som Poul Winthers egen carport også har - og som der ikke må køre biler på. For mange år siden - Poul Winther siger selv 15-20 år - blev stien på det første stykke op til naboens carport udvidet med den ekstra halve meter fliser, der gør det muligt at køre i bil ind til carporten. De fliser ligger der stadig, og bliver brugt, uden at det tilsyneladende har givet anledning til problemer. Derfor har Winther svært ved at acceptere, at regler åbenbart ikke skal håndhæves "ens for alle". Han tilføjer også, at der andre steder i beboelsen er folk, der kører til carporte, som ligger ud til stier, hvor der ikke må køre motorkøretøjer. Igen uden at det - tilsyneladende i hvert fald, for der bliver ifølge Poul Winther ikke skredet ind over for det - giver problemer. Boligforeningen siger i sit afslag på Poul Winthers ansøgning om at lægge de ektra fliser, at stien er en gangsti, og for at beskytte de bløde trafikanter skal man, hvis man udvider stien, så der kan køres på den op til Poul Winthers carport, afbryde den lige efter Winthers hus. Men det er, siger Poul Winther, det rene vrøvl. - I den vestlige ende af stien er der en spærring i forvejen, så man kan ikke køre en bil igennem. Der skal ikke sættes nogen ny bom op for at opnå dét, siger Poul Winther. Man kunne indvende, at Poul Winther, da han flyttede ind på Middelfartsvej for et par år siden, vidste hvad han gik ind til - og derfor ikke burde brokke sig. Men den bil, han kører i, er en invalidebil, som han først fik bevilliget i år - og som han gerne vil kunne parkere i sin carport. - Vi fik boligen tilbudt, fordi den er handicapvenlig, siger Poul Winther - og undrer sig så over, hvor handicapvenligheden blev af, da talen faldt på muligheden for at kunne køre sin bil helt op til huset. Lige som naboen altså kan. I forbindelse med flytningen til Middelfartsgade er en del ting i boligen blevet ordnet, så det er blevet endnu lettere for Poul Winther og hans kone at komme rundt i kørestol. Alt ordnet af kommunen. - Der er blevet lavet en rampe op til hoveddøren, sat håndtag op ude på toilettet og ordnet, så vi kan komme ud på terassen. De har været utroligt venlige, siger Poul Winther. Og fortsætter i samme åndedrag, at venlige tanker - som omtalt i gårsdagens avis - desværre er alt, hvad kommunen kan sende i forbindelse med at udvide stien. Et arbejde, som Poul Winther i øvrigt gerne vil betale for at få udført, bare han kan få lov. - Jeg fik at vide, at havde det været et kommunalt anliggende, så var de rykket ud og havde lagt de fliser uden beregning for længe siden - men de har ingen myndighed her, konstaterer Poul Winther.