VSOD drosler ned

For få medlemmer til at betale regningerne

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark - VSOD - har på en ekstra generalforsamling besluttet at lukke sit nuværende sekretariat med to ansatte og flytte det til HTS, hovederhvervsorganisationen Handel, Transport og Serviceerhvervene. Direktøren og en sekretær er afskediget i forbindelse med strukturændringen. Det sker kort tid efter, at VSOD har fejret sit 25 års jubilæum. I den anledning blev dens betydning fremhævet af en del festtalere. Det har dog ikke været nok til at drive virksomheden videre. Den har haft underskud i et par år. Det har været bemærkelsesværdigt, at der i landet findes nogle hundrede importører, men under 50 er medlemmer. Nogle af dem har indgået i større fusioner, så der var ikke udsigt til, at situationen ville blive bedre. Derfor har generalforsamlingen taget den drastiske beslutning. VSOD har især været branchens talerør over for lovgivere og myndigheder. Et af eksemplerne er afskaffelsen af banderoler, hvilket har gjort vinimport mindre omkostningskrævende, da hver flaske ikke længere skal være forsynet med toldvæsnets banderole. Hovedemnet i øjeblikket er beskatningsforholdene, som driver mange til at købe øl, vin og spiritus syd for grænsen. Bestyrelsen håber, at VSOD stadig kan spille en rolle i den offentlige debat om branchens forhold på trods af omlægningen.