Skolevæsen

VUC-fag på distancen

Fra næste år bliver der mulighed for at tage individuelt tilrettelagte hf-fag som fjernundervisning i Thy og på Mors.

Nyt navn. VUC Thy-Mors bliver til Thy-Mors HF & VUC - med nyt logo og ny designlinje, udviklet af reklamebureauet 7nord (tidligere Grafisk Hus). Ringene inden i hinanden symboliserer samarbejdet mellem Thy og Mors, mellem hf og den almene uddannelse

Nyt navn. VUC Thy-Mors bliver til Thy-Mors HF & VUC - med nyt logo og ny designlinje, udviklet af reklamebureauet 7nord (tidligere Grafisk Hus). Ringene inden i hinanden symboliserer samarbejdet mellem Thy og Mors, mellem hf og den almene uddannelse

VUC Flex. Det er overskriften for en ny type kurser, som VUC Thy-Mors - fra årsskiftet Thy-Mors HF & VUC - vil tilbyde fra efteråret 2011. Som navnet antyder, bliver der tale om kurser, tilrettelagt efter en individuel plan. I stedet for traditionel holdundervisning skal læreren fungere som konsulent for den enkelte kursist. Den undervisningsform kører i dette skoleår som forsøg for omkring 15 kursister på VUC Thy-Mors' afdeling i Sydthy. Fra næste skoleår bliver de fleksible kurser et tilbud på alle voksenuddannelsescentrets tre afdelinger. Og samtidig bliver der - for første gang - mulighed for at tage et hf-kursus på distancen. Den fleksible fjernundervisning bliver et tilbud i de fleste fag på både hf, avu (almen voksenuddannelse, svarende til folkeskolens afgangsklasser) og den helt grundlæggende forberedende voksenuddannelse (fvu), fortæller viceforstander Leif Eskerod (fra 1. januar med titel af souschef). VUC Flex er et tilbud, som henvender sig til folk, som vanskeligt kan følge et almindeligt VUC-kursus - på grund af skifteholdsarbejde, problemer med børnepasning eller andet.