VUC i Sydthy i farezonen

Bl.a. pensionister skal fra næste år betale omkring 10.000 kr. for et VUC-kursus.

Drastiske stigninger i brugerbetalingen vil betyde, at VUC Thy-Mors mister hver tredje kursist. Og at voksenuddannelsescentrets undervisningssted i Sydthy er i farezonen. Det forudser Jens Otto Madsen, forstander for VUC Thy-Mors og bestyrelsesmedlem i foreningen af danske VUC-ledere. Den højere brugerbetaling rammer store dele af VUC-kursisterne. Men hårdest ramt bliver pensionister og efterlønsmodtagere samt folk, der i forvejen har en videregående uddannelse. Disse grupper skal fra næste år betale fuld pris for at gå på VUC - hvilket betyder kursusgebyrer på omkring 10.000 kroner for et enkelt hf-fag. Alt i alt bliver tilskuddet til voksenuddannelsescentrene beskåret med næsten en fjerdedel. Besparelserne kommer efter nogle år med stærk vækst på voksenuddannelsesområdet. Og den forventede tilbagegang i antal kursister svarer ret præcis til den stigning i aktiviteterne, som VUC Thy-Mors har oplevet i løbet af kun tre år. Uden seniorerne bliver det svært at oprette hold på et lille uddannelsessted som det i Hurup. Men selv om flere aktiviteter bliver trukket til Thisted, vil besparelserne også løse nogle af VUC's pladsproblemer på Munkevej i Thisted. Her er VUC netop gået i gang med at ombygge den gamle gymnastiksal til kantine, hvorefter den hidtidige kantine indrettes til undervisningsområde. Dette byggeri gennemføres. Derimod er næste etape af byggeplanerne sat i bero.