EMNER

VUC og SOSU ramt af blokade

VUC og SOSU må ikke ansætte nye folk på grund af blokade af fra to fagforeninger.

Den 16. januar varslede Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Lærernes Centralorganisation konfliktvarsel mod landets VUC og SOSU-skolerne. Konflikten forhindre, at SOSU og VUC kan foretage nyansættelser. Konflikten handler om vilkårene for de ansatte, og de to faglige organisationer siger, at finansminister Thor Pedersen ikke skal bruge kommunalreformen som et spareobjekt. De ansatte på VUC og social- og sundhedsskolerne har efter den 1. januar fået ny arbejdsgiver. Nu er det kommunerne, mens det førhen var amterne, og ifølge organisationerne vil de nyansatte få ringere vilkår med finansministerens udspil. De ringere vilkår vil i første omgang berøre nyansatte, fordi allerede ansatte bevarer deres nuværende rettigheder, men organisationerne frygter, at de forringede vilkår på længere sigt vil medføre dårlige vilkår for alle ansatte. VUC Souschef på VUC Thy-Mors Leif Eskerod fortæller, at blokaden formentlig ikke får nogen betydning, fordi skolen ikke står og skal ansætte nye medarbejdere. - Men vi havde da gerne set, at blokaden ikke eksisterede, siger Leif Eskerod, som peger på, at konflikten skal for Arbejdsretten den 20. februar. Det betyder, at konfliktvarslet først kan træde i kraft tre dage efter den 20. februar. Leif Eskerod vurderer, at der måske vil gå yderligere nogle dage udover de tre, fordi dommeren i Arbejdsretten skal bruge nogle dage til skriftligt at formulere afgørelsen. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Social- og sundhedsskolen på Højtoftevej 2, fordi de ledende medarbejdere sad i møde hele onsdagen. poul.erik.tarp@nordjyske.dk