Ungdomsuddannelser

VUC på egne ben

Forandring på vejen til at blive selvejende

AALBORG:Ligesom gymnasierne bliver VUC i Nordjylland en selvejende institution, når Nordjyllands Amt nedlægges til årsskiftet. Og derfor er de enkelte VUC afdelinger ved at forberede sig på at skulle stå på egne ben. For VUC Aalborg har det udover det nye HF tilbud betydet investeringer i lokaler og ny struktur for ledelsen. En ekstra bevilling fra amtet på 1,5 millioner kroner har gjort det muligt at samle undervisningen på blot to adresser, nemlig i de 5.000 kvadratmeter på Poul Paghs Gade - hvor HF kursisterne holder til - og på 3.000 kvadratmeter nyindrettede lokaler på Vesterbro 14 til både VUC Nordjyllands administration og til kursisterne i den almene voksen uddannelse (AVU). - Vi behøver ikke længere sende kursister til undervisning i Badehusgade og Kayerødsgade, og vi kan nu skabe mere sammenhæng i tingene. Det lykkes os ikke at blive samlet helt, og det bliver spændende at sikre sammenhæng mellem AVU og HF, men afstanden mellem de to afdelinger er blot ti minutter til fods, siger Svend Madsen, forstander for VUC Aalborg og leder af VUC Nordjylland. Og for endnu en ekstra bevilling på 1,5 millioner kroner fra amtet har VUC fået råd til at renovere sine naturfagslokaler, så de kan tilbyde ordentlige rammer for undervisningen i fysik, biologi og kemi. Endelig skal der søges en ny afdelingsleder efter Finn Berg, som er gået på pension, ligesom der bliver oprettet en ny stilling som souschef for afdelingslederen. - De skal så have hvert deres ansvarsområde, HF eller AVU, mens selvfølgelig får afdelingslederen hovedansvaret, forklarer Svend Madsen. Investeringerne skal ses i sammenhæng med, at VUC bliver en selvejende institution. - Det betyder, at vi får en ny bestyrelse, som er betydeligt tættere på os, og vi får et større ansvar for vores økonomi, mener Svend Madsen. En midlertidig udpeget bestyrelse er ved at lave nye vedtægter og sætte ord på, hvordan den nye bestyrelse på formentlig ni personer skal udpeges.