VUC-rekord trods brugerbetaling

Til ledelsens overraskelse fortsætter søgningen til Thy-Mors HF & VUC med at stige - selv om aftenfag har måttet nedlægges på grund af stærkt stigende brugerbetaling for nogle af kursisterne

Presset på lokalerne i Thy-Mors HF & VUC er så stort, at to pavilloner får lov at blive stående i gården ved skolens Thisted-afdeling. Arkivfoto

Presset på lokalerne i Thy-Mors HF & VUC er så stort, at to pavilloner får lov at blive stående i gården ved skolens Thisted-afdeling. Arkivfoto

For mange er det blevet markant dyrere at tage et voksenundervisningskursus på VUC. Alligevel står Thy-Mors HF & VUC over for et skoleår med et rekordstort antal kursister. - Vi oplever et sandt boom af unge mennesker, der søger ind på både den almene voksenuddannelse og på hf, fortæller Jens Otto Madsen, rektor for Thy-Mors HF & VUC. Det endelige antal kursister er endnu ikke gjort op, men efter alt at dømme bliver der tale om en stigning på 10-11 procent for både hf-kurserne og for den almene voksenuddannelse (avu), der svarer til folkeskolens afgangsklasser. Jens Otto Madsen erkender, at den rekordstore søgning er kommet bag på ham, efter at regeringen i foråret vedtog besparelser, som - især for folk, der i forvejen har en kort eller lang videregående uddannelse - gør det meget dyrere at tage et VUC-kursus. Kun få aftenhold Også pensionister skal af med højere kursusgebyrer end hidtil - selv om pensionister uden uddannelse i sidste ende blev fritaget for at skulle betale fuld pris, hvis de vil gå på VUC - sådan som det er tilfældet for folk, der har en videregående uddannelse i forvejen. Thy-Mors HF & VUC har da også måttet aflyse det meste af undervisningen i aftentimerne, og de særligt tilrettelagte hold i it og engelsk for seniorer er blevet reduceret til en tredjedel. - Vi har ganske få aftenhold tilbage, og det er mest unge, der skal have suppleret deres studentereksamen, fortæller Jens Otto Madsen. Men tilbagegangen på dette område mere end opvejes altså af stigende søgning til dagkurserne på Thy-Mors HF & VUC. Især Nykøbing-afdelingen, som nu også kan tilbyde en hel, toårig hf, har oplevet fremgang. Men der er også flere kursister til den største afdeling i Thisted. Overvejer nybyggeri Det har fået skolen til at forlænge lejen af to pavilloner, som det sidste års tid har været opstillet i skolegården på Munkevej. Thy-Mors HF & VUC havde regnet med at kunne undvære pavillonerne, når den hidtidige kantine nu bliver taget i brug som undervisningslokale. Skolen har indrettet ny kantine og mødelokale i den gamle gymnastiksal. Nu overvejer skolen så at tage fat på endnu et nybyggeri, der vil føje en ny fløj til det tidligere gymnasium på Munkevej. - Vi har et ekstremt lokalemæssigt pres. Men det er dejligt, at der er så stor søgning, for hvis vi skal ud af krisen, så er der kun én vej, og det er uddannelse, siger Jens Otto Madsen. Thy-Mors HF & VUC har første skoledag i morgen, torsdag.