VUC Vendsyssel Vest siger fire lærere op

Færre kursister på AVU giver ondt i økonomien

Naturvidenskab 2. september 2002 08:00

HJØRRING: Fire lærere på VUC Vendsyssel Vest er sagt op. Generelle besparelser i amtet, færre kursister og underskud fra tidligere år er tilsammen årsagen til nedskæringerne. Det er ikke blot VUC Vendsyssel Vest, der rammes. I Aalborg er der også opsagt fire lærere, mens der er sagt to op i Hobro. Nordjyllands Amt skal spare mellem to og tre mio. kr. på VUC'erne næste år. - Det udmøntes som et ønske om en større undervisningsprocent. Altså at lærerne skal bruge en større del af deres arbejdstid på at undervise. Samtidigt sker der en nedgang i kursist-tallet, og det gør, at vi må sige farvel til en række lærere, siger forstander Ole Lund Kjeldsen, VUC Vendsyssel Vest. Da der i 1999/2000 blev indført brugerbetalting på VUC's kurser, blev der færre kursister. 1999 var et supergodt år, hvor der var 3000 årskursister, og der blev ansat flere lærere. Da så antallet af kursister faldt, søgte man i første omgang at løse beskæftigelsesproblemet ved at man afspadserede opsparet afspadsering frem for at få det udbetalt. - Det har været en dyr løsning for centrene, fordi der ved afspadsering skal læggges 50 pct. oveni, når det overføres til næste undervisningsår. Men på den måde har vi udskudt problemet, siger Ole Lund Kjeldsen. VUC Vendsyssel Vest har et underskud på 0,5 mio. kr. for 2001. Og allerede nu ser det ud som om, der bliver et underskud i år, så der bliver et samlet underskud på 1,3 mio. kr. - Dertil skal lægges amtsbesparelserne, som koster os 300.000 kr. samt overtid, der ikke er udbetalt, så i alt nærmer vi os et underskud på et par mio. kr., forklarer Ole Lund Kjeldsen. Samlet set er antallet af kursister stagneret. Der er sket en stor fremgang på HF-området, mens der er et fald på AVU, almen-voksen-uddannelse. Det er da også fire lærere herfra, der er sagt op. VUC Vendsyssel Vest har siden oktober sidste år, hvor Ole Lund Kjeldsen tiltrådte, sparet 400.000 kr. på driften. Det har blandt andet ramt indkøb og lærernes efteruddannelse. I øjeblikket er ledelsen på VUC Vendsyssel Vest ved at få overblik over næste studieårs økonomi. - Det ser umiddelbart fornuftigt ud med høje hold-kvotienter og flere indtægter. Men vi skal undgå flere besparelser og yderligere stigninger i brugerbetalingen for at nå at høvle halvdelen af gælden af. Men vi er afhængige af januarstarten. Vi skal gerne have lige så stor aktivitet i foråret, ellers hænger beskæftigelsen for de øvrige lærere også i en tynd tråd, siger Ole Lund Kjeldsen. VUC har hidtil fået et særligt tilskud fra amtet til matematik og naturfag, men den pulje er sløjfet. Det betyder blandt andet, at VUC Vendsyssel Vest i år ikke tilbyder fysik og kemi. Matematik tilbydes fortsat, men med så få deltagere, at det giver underskud.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...