Vuggestuen udvider igen

Efter flere år med færre børn, stiger fødselstallet nu i Skagen

Nu får de små i vuggestuen Regnbuen flere legekammerater.  arkivfoto: ulrik bang

Nu får de små i vuggestuen Regnbuen flere legekammerater. arkivfoto: ulrik bang

SKAGEN:Tidligere stod nybagte fædre i kø ved skranken på børne- og kulturforvaltningen for at få den nyfødte skrevet op til vuggestue eller dagpleje. Nu ved de, at der er pasningsgaranti og faldende fødselstal. Så de venter til sidste øjeblik med at blive skrevet op til for eksempel en vuggestueplads. For kommunen er konsekvensen, at det er blevet meget vanskeligere at planlægge. For et år siden var vuggestuen Regnbuen i Skagen truet af lukning. Man endte med en kraftig nednormering og lukkede en stue. Oprindeligt var det hensigten at lukke vuggestuen helt til august i år.I dag genåbner den lukkede stue, og der er ansat mere personale. - Vi var nede på 30 børn, men nu er der 42 børn i vuggestuen. Mit problem er, at jeg ikke aner, hvordan det ser ud til september. Så det er svært at planlægge normering og bemanding, siger børne-og kulturdirektør Chresten Sloth Christensen. Dagpleje I en tid, hvor der snakkes om faldende indbyggertal i Skagen, er det paradoksalt, at samtidig med at der er flere børn i vuggestuen, holder dagplejen skansen. Tilsyneladende er der ikke tale om, at forældre fravælger dagpleje til fordel for vuggestuen. Helt uventet er der da også blevet født flere børn i Skagen Kommune i 2005. I selve Skagen by er der i 2005 født ni børn flere end i 2004. Ser man på kommunen som helhed er de 103 fødte børn det største antal i fem år. Det skal understreges, at det er antal fødte børn. Der er altså ikke taget hensyn til, hvor mange der er flyttet til eller fra kommunen. Børnehaverne Børne- og kulturdirektør Chresten Sloth Christensen siger. at antallet af treårige ser godt ud. Han beroliger med, at frem til 2008 bliver det ikke nødvendigt at lukke børnehaver. Det eneste forbehold er selvfølgelig, hvis antallet af skagboer rasler ned eller kommunens økonomi bliver elendig. Det er det, direktøren kalder en jordskælvsklausul. - Vi glæder os over, at børnehaven på Corasvej, som på et tidspunkt "manglede" børn, nu også er fyldt op, siger han. Begge skoler bevares Chresten Sloth Christensen forsikrer også, at der ikke bliver lukket flere folkeskoler i Skagen. Spørgsmålet er til gengæld, hvor mange spor, der skal være på de to skoler. - Målet er to spor både på Ankermedets Skole og på Hedeboskolen, men om en af skolerne må drosle ned på et spor, afhænger for eksempel af Brovandeskolens succes, siger Chresten Sloth Christensen.