Boligøkonomi

Vurdering og virkelighed

Landbrug sælges ofte til det dobbelte af den offentlige vurdering, fortæller ejendomsmægler, men ingen i landbruget synes det er et problem

At den offentlige ejendomsvurdering ikke afspejler virkelighedens handelspriser er et velkendt fænomen i ejendomsbranchen. - Jeg ville ikke sælge min egen gård til det dobbelte, konstaterer ejendomsmægler Hans W. Henriksen fra mæglerfirmaet Landbogruppen Nord i Nordjylland. Hans erfaring er, at landbrugsejendomme ofte bliver solgt til det dobbelte af den offentlige vurdering, og når det gælder jord, er der slet ingen sammenhæng mellem vurdering og reel priser. - Dyrkningsjord bliver vurderet til 12.000-16.000 kroner pr. hektar, men handles til priser fra 175.000 kr. til næsten 400.000 kr. i de mest husdyrintensive områder som nord for Brønderslev. Uoverensstemmelsen mellem vurdering og handelspris har altid eksisteret, selvom vurderingen principielt skal tage udgangspunkt i handelspriserne. - Men det er ikke noget, landbruget har haft nogen tilskyndelse til at gøre noget ved. Ejendomsskatten betales jo i forhold til vurderingen - i hvert fald indtil skattestoppet, siger han. Hans Henriksen oplyser, at den økonomiske krise endnu ikke er slået igennem, på handelspriserne på landbrug. - Men det kan være svært at få finansieret en handel, så omsætningen går langsommere, tilføjer han.