vurderingen

{ En undervisnings-miljøvurdering, UMV, er et redskab skoler og uddannelsessteder skal bruge til at vurdere, analysere og udvikle elevernes undervisningsmiljø. I 2001 blev det lovkrav, at alle skoler skal lave en UMV hvert tredje år. { Miljøvurderingen består af mindst fire elementer: Kortlægning af elevernes undervisningsmiljø, undersøgelse af de områder, der skiller sig positivt og negativt ud, udarbejdelse af en konkret handlingsplan for UMV-arbejdet og opfølgning på handlingsplanen. { Repræsentanter for eleverne skal involveres i hele processen med at udarbejde skolens UMV. { Miljøvurderingen skal både lægges ud på internettet og være fysisk tilgængelig på skolen, så elever og andre interesserede kan se den. { Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, stiller materiale og konsulentbistand til rådighed, når undervisningsmiljøet på skolen skal forbedres. Det har blandt andre Mou Skole benyttet sig af. KILDE: www.dcum.dk