Lokalpolitik

VVM-REDEGØRELSE

] En VVM-redegørelse er en Vurdering af Virkninger på Miljøet. Amtsrådet vedtog i 2003 efter flere års planlægning og offentlig høring VVM-redegørelsen for en tredje Limfjordsforbindelse. ] Samtidig anbefalede amtsrådet med 23 stemmer imod fem en motorvej over Egholm. Tre undlod at stemme. ] Ibyrådet i Aalborg anbefalede et flertal på 18 mod 11 ligeledes Egholm-linjeføringen. To byrådsmedlemmer undlod at stemme.