VVM-redegørelsen

Foto: Michael Koch

Foto: Michael Koch

En VVM-redegørelse er en vurdering af, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø. Det nu nedlagte amt nåede aldrig at blive færdig med en VVM-redegørelse vedrørende en linjeføring over Egholm for en ny Limfjordsforbindelse. Det var et veto fra Skov- og Naturstyrelsen, der gjorde, at amtet kom i tidsnød. Siden har natur- og miljøforholdene omkring en Egholm-løsning givet kraftig debat. For en par år siden rejste Danmarks Naturfredningsforening krav om en fredning af Egholm. Både Fredningsnævnet og Naturklagenævnet har afvist det krav, der kunne give problemer for gennemførelsen af en Egholm-løsning. For et ekstra tunnelrør og for den såkaldte Lindholm-linje er der allerede lavet VVM-redegørelser.