VVS-branche siger nej til priskrig

Prisen må ikke overskygge alle andre hensyn. Det kan gå ud over kvaliteten, mener VVS-branchen, som med nytåret indfører nyt klagenævn

NORDJYLLAND:Konkurrencen i byggebranchen er benhård, og faren for, at prisen vejer tungere end kvaliteten, er overhængende. Nu gør VVS-branchen imidlertid op med risikoen for, at prisen bliver den altoverskyggende parameter, når opgaverne skal i hus. Branchen indfører en garantiordning for, at kvaliteten er i orden, og hvis det alligevel glipper, skal forbrugeren kunne klage til et nyetableret ankenævn. - Kundernes krav til de tekniske installationer i såvel nybyggeri som ved renoveringsopgaver er blevet væsentligt skærpet, siger formanden for TEKNIQ - Installatørernes Organisation, VVS-installatør Jesper Hansen. - Der stilles krav om øget komfort, om bedre integration af tekniske løsninger og om at imødekomme særlige krav til bygningens indretning og funktion. Vores kvalitetsinitiativer er et bidrag til, at vi sammen med kunderne netop kan sætte fokus på værdien i byggeriet - og ikke blot på den laveste pris, tilføjer han. Forbrugerne fra i går fået mulighed for at klage over deres VVS-installatør. Via det nyetablerede Dansk VVS Garanti dækkes forbrugerne ind - hvis installatøren for eksempel er gået konkurs - med et beløb op til 150.000 kr. Under forudsætning af, at man får medhold i sin klage. Det skal man have i et nyetableret ankenævn med to repræsentanter for forbrugerne, to repræsentanter fra Dansk VVS og en uvildig formand med juridisk ekspertise. Ankenævnet kommer ind i billedet, hvis forbrugeren allerede forgæves har klaget til VVS-installatøren og gjort opmærksom på fejl og mangler ved arbejdet. Sagen skal dog dreje sig om beløb mellem 2.000 kr. og 150.000 kr. - begge eksklusive moms - for at ankenævnet vil behandle den. Og man skal slippe 500 kr. for at klage men får dog pengene tilbage, hvis klagen ikke behandles i ankenævnet, eller hvis man helt eller delvist får medhold i sin klage. El-branchen, som også hører under TEKNIQ, har allerede i et par år haft en lignende ordning. I ordningens første år klagede 156. De 132 sager blev løst i mindelighed, mens 24 sager endte i ankenævnet. Ifølge direktør Flemming Preisler, TEKNIQ, er der fodslag om garantiordningerne blandt organisationens 3.000 medlemsvirksomheder. - Der er en udpræget forståelse for, at kvaliteten skal løftes. Hvis alle kan alt, bliver prisen afgørende, men virksomhederne i de mere og mere komplicerede tekniske brancher specialiserer sig i høj grad, og dermed bliver kvaliteten helt afgørende, siger han.