VVS-mester: "Vi er ikke bedst til alting"

2. september 2002 08:00

København, søndag Af Ritzaus Anders T. Damgaard Nordfoto har billeder ------------------------ To mellemstore danske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har netop afsluttet et EU-projekt, hvor de gennem et halvt år har samarbejdet med to italienske virksomheder om at forebygge arbejdsulykker. Det har været en succes, og virksomhedernes erfaringer munder nu ud i en række vejledninger til brug for andre europæiske virksomheder i den ulykkesbelastede branche. - Vi tror jo altid, at vi er de bedste til alting, men sådan forholder det sig langtfra. Når det gælder forebyggelse af arbejdsulykker er italienerne på mange områder langt foran os. Ordene kommer fra VVS-mester Klaus Overskov. Sammen med en anden dansk virksomhed, Refcon i Næstved, har Klaus Overskov siden årsskiftet deltaget i et projekt med to italienske virksomheder fra Torino om metoder til at forbedre sikkerheden i bygge- og anlægsbranchen, der tegner sig for en stor del af de i alt fem millioner arbejdsulykker, der hvert år rammer europæiske lønmodtagere. Klaus Overskovs VVS-virksomhed har hovedsæde i Søborg lidt uden for København og tæller 50 medarbejdere. Der er umiddelbart langt fra Søborg til Torino, både fysisk, kulturelt og sprogligt. Men arbejdsulykker kender man til begge steder. Og projektet har vist, at problemstillingerne på de italienske og danske byggepladser i store træk er de samme. Det gælder for så vidt også lovgivningen, der langt hen ad vejen er harmoniseret ved hjælp af EU-direktiver. - Det er jo på forhånd beskrevet, hvordan man skal stå på en stige, og hvordan et stillads skal opbygges. Det interessante er de tiltag og eksempler på god praksis, der går videre end reglerne. Og der kan vi lære meget af hinanden, siger Klaus Overskov, der ikke lægger skjul på, at han blev imponeret over at se, den måde italienerne har organiseret sikkerhedsarbejdet på på deres byggepladser. - Vi kunne blandt andet se, at italienernes arbejdspladsvurderinger og risikovurdering i forbindelse med byggeprojekter var langt mere detaljerede end vores. De gennemgår simpelthen systematisk byggepladsen og kategoriserer de væsentligste faremomenter, allerede inden byggeriet går i gang, så byggehåndværkerne ved præcis, hvor de skal passe på. Denne procedure kunne Arbejdstilsynet godt lære noget af herhjemme, hvor man efter min mening bruger for lang tid på at kontrollere mere eller mindre ligegyldige ting, siger Klaus Overskov. Han mener i det hele taget, at det danske arbejdsmiljøsystem lider under, at der er for mange teknokrater og for få folk med praktisk erfaring fra byggepladser. Også her mener han, at Danmark kunne lære noget af italienerne. I Italien er det nemlig arbejdsgivere og arbejdstagere, der selv fastsætter reglerne, kontrollerer og udsteder påbud, uden indblanding fra myndigheder. - Det er folk, som ved, hvad det handler om, og som selv færdes på byggepladserne. De ved, hvor det gør ondt, og hvor der skal sættes ind med fornuftige regler og påbud, der håndhæves strengt, siger Klaus Overskov, der også er begejstret for den måde, hvorpå italienerne har samlet alt, hvad der har med arbejdsmiljø at gøre, herunder forebyggelse, kontrol og forskning, i en og samme institution. - Herhjemme har vi både Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljørådene, bedriftssundhedstjenester, Arbejdsmiljøinstituttet og de arbejdsmedicinske klinikker. Det er mange selvstændige aktører på én gang, og det går ud over koordinationen og sammenhængen i arbejdsmiljøindsatsen. Den ene hånd ved ikke, hvad den anden laver, siger den 40-årige VVS-mester. Med fire arbejdsulykker på ni år, og en brækket hånd som den værste, hører Klaus Overskovs egen virksomhed til i det pæne selskab i bygge- og anlægsbranchen. Både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø har altid haft høj prioritet i VVS-virksomheden, og han behøvede derfor heller ikke lang betænkningstid, da Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR) kontaktede ham, for at høre om virksomheden ville være med i det dansk-italienske projekt. Deltagelsen i projektet har da også allerede ført til, at der er blevet strammet op på en række procedurer i VVS-virksomheden. Det er blandt andet besluttet, at alle medarbejdere skal have et sikkerhedskursus. Virksomheden har også fået lavet en folder til nye svende, der fortæller om kravene til sikkerhed i forbindelse med forskellig typer arbejde. Derudover er også sikkerhedsrepræsentantens virke blevet udvidet, så han en gang om måneden kører rundt til samtlige byggepladser, hvor virksomheden har folk i arbejde, og tjekker om alt går rigtigt til. Sidst men ikke mindst er sikkerhedsarbejdet blevet en del af den faste papirgang i Klaus Overskov VVS. Før var sikkerhed noget, der blev ordnet på baggrund af mundtlige tilsagn og aftaler. Nu bliver alt skrevet ned for at sikre, at alle henvendelser, der angår medarbejdernes sikkerhed, samt forslag til forbedringer bliver fulgt til dørs. Klaus Overskov er meget bevidst om, at det kan være helt ligegyldigt med nok så mange regler, tiltag og initiativer til forebyggelse af ulykker, hvis de ikke bliver taget alvorligt af ledelse og medarbejdere. - Det er ligegyldigt med regler, hvis medarbejderne ikke er på. Derfor mener jeg også, at en medarbejder, der stiller krav til sikkerheden, er bedre end én, der ikke siger noget. Når du stiller krav, tager du nemlig også ansvar. Men det kræver selvfølgelig så også, at der er en mester, som lytter, og som viser forståelse og formår at signalere, at forebyggelse af arbejdsulykker er noget, vi tager alvorligt her i virksomheden, siger Klaus Overskov. Han erkender, at der stadig er mange små og mellemstore håndværkerfirmaer, hvor dårlige gamle vaner lever i bedste velgående. Men det er i høj grad et generationsspørgsmål, mener han. - 80 procent af virksomhederne i den her branche er ledet af folk mellem 58 og 64 år. Og her er villigheden til at ændre tingene ikke altid lige stor. Der er fortsat mestre, som holder fast i at gøre tingene, som de selv gjorde for tyve år siden, og mener at alt andet er noget pjat. Men det er mit helt klare indtryk, at der blandt de yngre mestre er en helt anderledes vilje og forståelse. De fleste har heldigvis indset, at hvis virksomheden har de rigtige holdninger, så får den også de bedste håndværkere og den bedste arbejdsindstilling, siger Klaus Overskov. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg er netop ved at lægge sidste hånd på en evaluering af det dansk-italienske udvekslingsprojekt. Den kommer blandt andet til at indeholde en række anbefalinger og eksempler på god praksis, som det er meningen skal udbredes til andre virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i de europæiske lande. Projektet har sin egen hjemmeside på www.sme-safesite.com. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...