Færdselsforseelser

Weekend med masser af fastelavn

} Man behøver ikke bevæge sig særlig langt omkring for at finde et sted at fejre fastelavn i weekenden. De fleste steder kører man efter en fast dagsorden med tøndeslagning, kåring af kattekonger og dronninger og forskellige traktementer. Det gælder også i Øster Hurup og Veddum, hvor man er først ude med fester i henholdsvis hallen og Veddum Sal i aften. I Veddum skal man desuden tage sig i agt lørdag formiddag for fastelavnsbåden fyldt med maskerede indsamlere. Hedens Forsamlingshus er mindre maritime. Her foregår indsamlingen fra en fastelavnsvogn. Herefter går det så slag i slag med tøndeslagning og voksenkarneval. Lørdag slås katten også af tønden i Sandgraven i Helberskov. Søndag er den største dag for fastelavnsfester. Her går det løs i Skelund på initiativ af medborgerhuset, Skelund Midtpunkt, i Glerup, foranlediget af borgerforeningen, og i Hadsund Sejlklub. Hadsund Kirke er gået sammen med Hadsund Egns Museum om et fælles arrangement, der starter i kirken og fortsætter på museet. Sådan gør man også i Vive, hvor forsamlingshuset lægger lokaler til efter gudstjenesten. Spirituskørsel Onsdag eftermiddag blev en 54-årig kvinde fra Hadsundområdet anholdt og måtte afgive en blodprøve efter at være blevet standset på Alsvej. En kontrol tydede på, at hun havde fået for meget at drikke. Blodprøven afgør, om hun sigtes for promille- eller spirituskørsel.