Barsbøl

Willestrup Å i slyngninger

WILLESTRUP:Nu får Willestrup Å ved Barsbøl sine gamle slyngninger tilbage. I går gik Guldhammer Entreprise A/S i gang med at opsætte arbejdsplads og begynde det første gravearbejde. - Det kommer vel til at tage et par måneder. Det afhænger af vejret, der jo helst skal være godt, når man arbejder i et vådområde som her, fortæller Jan Kristensen, der er formand på pladsen. Projektet er det hidtil største i Nordjylland, når det drejer sig om genslyngning af vandløb. Og det er samtidig det første nordjyske projekt i Vandmiljøplan 2. Guldhammer Entreprise A/S har også tidligere stået for at lave for eksempel fisketrapper i Willestrup Å og har altså erfaringen med at arbejde i området. Nu er det så slyngninger, der skal laves. - Vi finder det gamle løb, og graver simpelthen efter det. Vi graver ud, og når vi så er klar, lukker vi vandet ind i det nye løb og lukker for det gamle åløb. Det fylder vi så sidenhen op med jorden fra det nye løb, forklarer Jan Kristensen. Når det nu er blevet besluttet at genslynge åen, får det positive konsekvenser for både Willestrup Å og Mariager Fjord. Først og fremmest bliver der tilbageholdt næringsstoffer, der ellers ville ende i Mariager Fjord og give risiko for iltsvind. Og som en ikke uvæsentlig sidegevinst får Willestrup Å et bedre vandmiljø.