Naturkatastrofer

Willy Møller - hold dig til fakta om Frydenstranden!

Kære Willy Møller. Jeg vil gerne have lov til at kommentere dit læserbrevsvar 6.2.05 i Nordjyske Stiftstidende til Jørgen Jensen! Det er sådan mere for en ordens skyld, når du nu nævner mit navn, og så kan vi samtidig få nogle ting du oplyser Jørgen Jensen om, på plads, for de er ikke helt korrekte. Jeg vil indledningsvis benytte lejligheden til at sige dig, at jeg er ked af, at du er sprunget fra Frydenstrandsprojektet! Du har hele vejen igennem i udvalgs- og byrådsmøder været positiv for en igangsætning af Frydenstrandsprojektet. Især i Miljøudvalget, hvor du havde flertallet sammen med Anders Gram, Jens Chr. Jensen og undertegnede. Og så springer du helt uforståeligt fra din egen holdning og dine egne ord til mig om, at du står fast på Frydenstrandsprojektet. Det skuffer mig Willy, at når du i et læserbrev skal vride dig ud af dine egne selvmodsigelser, så bruger du mit navn. Du bruger oplysninger til Jørgen Jensen og ligeledes læserne, der er vildledende og ukorrekte, hvilket jeg ikke mener er fair, og derfor tager jeg til genmæle. Skal du på bekostning af min person score billige point, så bedes du se, om du kan genkende dette: Du siger i Nordjyske Stiftstidende 6.2.05, at Jørgen Jensen har misforstået, at jeg ikke er ene om at få Frydenstranden på igen, i byrådet. Der står ordret i referatet fra mødet i Miljøudvalget 12.1.05: "Bruno Müller begærer sagen i Byrådet, ………o.s.v." Du var selv til stede på mødet Willy, så det må du kunne huske. Du siger til Jørgen Jensen, at en afstemning i byrådet vil føre til, at projektet vil dø. Det er muligt, men du har med din "slåen kolbøtte" før dette byrådsmøde, givet det alle chancer for, at projektet skal lide denne død. Du har jo selv 23.8.04 sammen med byrådet, stemt for at Frydenstrandsprojektet skulle indgå i den nye havneplan, og at der ikke blev søgt opfyldningstilladelse. Det var det kompromis byrådet lavede, og den var du helt enig i. Så havde projektet stadig været aktuelt og til senere gennemførelse! Du siger til Jørgen Jensen i dit læserbrev, at det er meget uklogt, at jeg tvinger en afgørelse igennem nu. Til det vil jeg sige, at projektet er som du ved, flere år gammelt, og det er på ingen måde uklogt af mig at få en afgørelse. Der har nemlig aldrig været "slinger" i valsen eller nogen, der sprunget fra i Frydenstrandssagen - hverken hos undertegnede og hos kollegaerne i den Socialdemokratiske byrådsgruppe.