Aalborg

Wirtek

} Randi Vibæk, 25 er ansat som Software Designer hos WirTek i Aalborg. } Thomas Hammer, 27 er ansat som Software Designer hos WirTek. Thomas har senest arbejdet for Sonofon som IT-supporter. } Birgit Foldager, 52 er ansat hos WirTek. Senest har hun været ansat som IT-supporter hos Støvring Kommune.