Aalborg

Workshop for netværkslystne

Første skridt til spændende samarbejder om fremtidens teknologi

AALBORG:Over 50 personer, heraf 30 fra vidt forskellige nordjyske virksomheder, tager onsdag 5. februar de første spæde skridt til at danne netværker omkring det, der kan blive fremtidens levebrød i Nordjylland. Eksempler på de nye felter kunne være samarbejder om udvikling af sundhedsteknologi eller udstyr til trådløs styring i industrien. Med en hel dags workshop og tænketank tager NOVI-aflæggeren Center for Netværkssamfundet via "Projekt NetværkNord" initiativ til at samle interesserede kræfter om at udnytte nye teknologiske muligheder. Ideen er at nordjyske virksomheder og videncentre som universitetet skal spille sammen på nye måder - på tværs af brancher og videnskabelige discipliner - for at udvikle nye produkter og forretningsområder. Et forsøg på at knytte erfaring og udviklingsresultater fra et felt til nogle helt nye områder. Alene ved at mennesker snakker sammen med andre partnere end de vante vil der opstå nye tanker, nye ideer til, hvordan den samlede viden kan udnyttes i nye kommercielle sammenhæng. Og alt sammen skal ske i stribevis af netværker, som i den sidste ende kan gøre Nordjylland til rollemodel for omverdenen - også på internationalt plan - samtidig øge muligheden for at trække investeringer til fra nogle af de globale spillere som Microsoft, Oracle og Panasonic. - Fra netværkscentrets side ser vi opgaven som at berede vejen for nye partnerskaber omkring ny teknologi og nye produkter. Vi skal ikke ind og styre tingene eller bestemme, hvem der skal beskæftige sig med hvad. Det er virksomheder helt klart selv de rigtige til, påpeger Jens Uggerhøj, direktør for Center for Netværkssamfundet, der blev skabt i 2001. - Vi ser vores rolle, som dem der får sat skub i tingene, får mennesker og virksomheder til at snakke sammen, og derfor er det også utroligt glædeligt, at der er så stor tilslutning til dette åbningsarrangement. I mine øjne viser det, at der er stor vilje til at gå ind på tankegangen om at ny fremgang bedst opnås gennem netværker, forklarer Jens Uggerhøj. Han ser den kombinerede workshop og tænketank som en udløber af såvel Det Digitale Nordjylland som de forskellige debatter, der løbende finder sted omkring Nordjyllands fremtid. - Meget af snakken har hidtil handlet om at udstikke nogle rammer, som udviklingen kan foregå i, men i "Projekt NetværkNord" griber vi det praktisk an, finder ud, hvor de kontante muligheder for et udbytterigt samarbejde ligger, bemærker Jens Uggerhøj, som sagtens kan forestille sig de første netværksprojekter sat i gang på workshoppen. Blandt de deltagende virksomheder er RTX Telecom, Mobital, Maxon Telecom, BandBright, Dafolo, AM Production, AM3D, ebc network, Siemens Mobile Phones, Wirtek, Speech Ware, IT-Akademiet, Logimatic, NanoNord, Flexite, Sonofon, Semcon, Nykredit Data, Mekoprint, Spar Nord, Extern Kommunikation, Det Obelske Familiefond og Devitech, ligesom en lang række institutter og centre på universitetet er repræsenteret.