Overenskomster

WTO - en chance tabt på gulvet

Gudrun Laub (V), dansk delegat i mexico, finder sammenbruddet i handelsforhandlingerne dybt ærgerlige

HJØRRING:Det nordjyske folketingsmedlem Gudrun Laub (V) var en del af den danske delegation ved konferencen i verdenshandelsorganisationen WTO i Cancún i Mexico i sidste uge. Nu er hun hjemme, beriget med stærke personlige oplevelser og ny politisk erfaring. Det var hendes første internationale konference. Skuffet er hun også. Konferencen brød sammen, inden der kom nogen aftale på de centrale områder om afskaffelse af landbrugsstøtte og toldbarrierer. Sammenbruddet søndag kom bag på den danske delegation. - Det et helt almindeligt som i enhver studehandel, at parterne trækker fronterne op og truer med at gå fra hinanden - for så til sidst alligevel at finde et kompromis. Det havde vi også forudset her, og vi havde taget højde for, at der kunne blive forhandlet på overtid og konferencen forlænget med en dag. Men den mexicanske forhandlingsleder stoppede mødet søndag som berammet i det officielle program. Man var ikke blevet enige. Der var ingen aftale. Det var virkelig en flad fornemmelse, fortæller hun. Hvad der egentlig gik galt, véd hun ikke, men der blev blandt parlamentarikerne talt om to mulige forklaringer: at forhandlingslederen ikke var tilstrækkeligt rutineret. Eller at han havde modtaget underhåndsmeldinger om, at der var parter i forhandlingerne, som ikke var villige til under nogen omstændigheder at fire på deres krav. Fire store blokke tegnede sig: EU, USA og gruppen af store udviklings- og nyligt industrialiserede lande som Brasilien, Indien, Sydafrika og Kina, G 21 -landene, samt de virkeligt fattige ulande, og det billede tegner sig, at det var udviklingslandene, som ikke ville bøje sig. Hovedvej til fred Hvad der end skete, mener Gudrun Laub, at det er dybt ærgerligt. - Vi skal have landbrugsstøtten aftrappet og med en rimelig omstillingstid - 12-15 år - helt væk. Vi skal have toldgrænserne væk. Verdens lande skal frit kunne handle med hinanden, for det er hovedvejen til fred, siger hun. Cancún-mødet var en lejlighed, som ikke kommer igen foreløbig. Der er ikke berammet en ny ministerkonfernce, og der kommer næppe nogen før efter det amerikanske præsidentvalg og udvidelsen af EU, hvor det vil være en helt ny Kommission, som skal forhandle. Udenrigsminister Per Stig Møller (K) og fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) var de danske forhandlere i Mexico, og parlamentarikergruppen fungerede som minsterens bagland. Ud over Gudrun Laub bestod gruppen af af venstrefolkene Charlotte Antonsen og Henrik Vestergaard, Ole Vagn Christensen (S), Elisabeth Arnold (R), Kjeld Albrechtsen (Enh.), Helle Sjelle (K) og Jørn Dohrmann (FRP.) Desuden deltog danske erhvervs- og NGO-repræsentanter, bl.a. Dansk Landbrug, Dansk Industri, LO, Danmarks Naturfredningsforening og Ibis. - Vi havde daglige briefinger med ministrene, og der var særskilte møder med parlamentarikere fra andre lande. Med deltagere fra 146 lande - 148, inden hjemrejsen, idet Cambodja og Nepal blev optaget under mødet - var der en sand babylonisk mangfoldighed af sprog. Men det glimrende tolkeanlæg, dansk produceret i øvrigt, gjorde det muligt for mennesker rfra hele verden at forså hinanden. Det var en flot oplevelse, ikke mindst åbningsceremonien, fortæller Gudrun Laub. Hun benyttede bl.a. konferencedagene til at mødes med parlamentarikere fra Brasilien og Australien og NGO-er fra lande som Colombia og Uganda og hun deltog i en konference om bæredygtig udvikling.