EMNER

www.landsby-rebild.dk

Repræsentanter for kommunens mange landsbyer har lært at lave hjemmesider og de bliver knyttet sammen på www.landsby-rebild.dk

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Susanne Borring fra Kgs. Tisted hjælper Ole Nørgaard fra Lyngby.

Efter tre kurser er nu 43 repræsentanter for kommunens 40 landsbyer uddannede til at lave hjemmesider, og ikke mindst at bruge dem. Nogen kunne slet ikke vente til de planlagte kurser i år og fik det ny lært allerede før jul, beretter landsbykonsulent Pia Bonde. - Enkelte er jo nørder og bad bare om manualen, mens andre skulle lære det helt fra grunden. På det seneste kursus deltog 21 på Gregers Krabbes Friskolen, der meget gæstfrit stillede lokaler til rådighed. Ideen er, at alle skal kunne gå til hjemmesiden og bruge den, fortsætter Pia Bonde, der er glad for, at projektet er kommet så godt i gang. Det er støttet af Landsbyrådet og deltagelsen er gratis.