X-motion skal have lønnet leder

Hirtshals kommune søger Kulturministeriet om penge til to-årigt projekt

HIRTSHALS:Hvis det står til de lokale politikere, så skal projekt X-motion have en lønnet leder, der for alvor kan sætte gang i det sundhedsfremmende og -forebyggende projekt i såvel Hirtshals som Bindslev. Men der er som bekendt af og til langt fra ønske til virkelighed. Og spørgsmålet er som så ofte penge. Det koster nemlig at ansætte en projektleder, og derfor søger kommunen udgiften dækket ved at søge Kulturministeriet om lige knap en halv million kroner til et to-årigt projekt. Meningen med pengene er - ud over at få fat i en projektleder - at få råd til at hyre en række unge, sportslige mennesker til at tage del i X-motion, der officielt startede i skoleåret 2002/2003. Dog endnu uden stor succes, idet der mangler frivillige ledere til projektet. - Vi har høstet gode erfaringer, men problemet er, at vi ikke har penge nok til at aflønne folk, forklarer afdelingsleder på kulturområdet ved Hirtshals Kommune, Kirsten Laursen. Idræt i SFO Ønsket er nu, at der dannes partnerskab mellem skoler og skolefritidsordninger på den ene side og idrætslivet og - foreningerne på den anden. - Der skal være mere fokus på, at børnene i for eksempel skolefritidsordningerne får rørt sig. Det vil de kunne komme til, hvis SFOens pædagoger i samarbejde med en ung idrætsleder tilrettelagde og udførte en række forskellige aktiviteter, forklarer Kirsten Laursen. Det vil med andre ord være en ekstra gevinst for børnene at få sat nogle andre og mere sportslige aktiviteter ind i dagligdagen. Samtidig ventes det at give pædagogerne mulighed for i omkring ti timer om ugen at foretage sig noget helt andet med børnene - støttet af en udefra kommende person oven i den personalenormering, der i forvejen er på området. - Vi skal motivere børn og unge i lysten til at røre sig, og det er netop et af budskaberne i X-motion, siger formanden for børne- og kulturudvalget, Ole Albæk (UP), som i sin egenskab af formand for udvalget netop har haft problematikken omkring arbejdet på indsatsområderne kost og vægt, alkohol og mobning på dagsordenen for kommunens skolebestyrelser. - Vi vil de ting, selv om vi har mødt modstand, men vi giver ikke op, siger Ole Albæk.