xxxx

Aj Lars Lund ?Min vin i vores drivhus, som vi har overtaget, da vi købte hus, gav de første seks år de dejligste druer, men pludselig sidste år gav de kun 3-4 klaser og en masse skud og blade. Jeg havde ikke fået de gamle skud klippet ned omkring nytår, som jeg plejer. Det skal lige nævnes, at det kun er stammen, der har en gren ud. Planten er over 30 år gammel. Sidste år lod jeg et nyt skud vokse ud. Det er allerede tre meter, og har nu mange klaser, men nu kommer problemet. På den første meter af den gamle stamme er der godt nok skud, men ikke en eneste klase. På resten af stammen er der intet. Hvad tro du grunden er? Lillian !Jeg er lidt usikker på, hvad du mener med den gamle stamme, men antager du mener den gamle sidegren, eller kordon ,som den også kaldes, og som går ud fra stammen. Vin skal beskæres både sommer og vinter. Om sommeren kan vinen sætte langt flere klaser, end der kan modne, og der skal helst være en balance mellem blade og frugt. Efterlader du en klase på hvert sommerskud, skal der max være 4-6 blade efter klasen for at få søde druer. Andre vil sige to blade. Der er mange beskæringsteknikker, men her er en ,som jeg så godt jeg nu kan, (for det er lidt indviklet) vil beskrive: Din vin har en stamme. Fra denne udgår der en kordon også kaldet en hovedgren, På et træ ville man sige en sidegren. Denne gren skal fornys hvert 7- 8 år. Normalt vil man have to hovedgrene. På stammen. På hovedgrenen vokser frugtenheder (hvad man på et træ, vil kalde sideskud) og her sidder sporerne, hvor de frugtbærende ranker sidder. Ja og rankerne. Det er førsteårsskud, og dem der i almindelighed vil danne drueklaser. Godt, det var lige en teknisk forklaring. Nu prøver jeg igen med din vin som udgangspunkt. Man kan have en eller to kordoner, altså kraftige sidegrene. Du har to, en gammel og en ny. Den gamle bør du klippe helt ned, så der kan dannes en ny, eller blot holde dig til en. Vi holder nu fast i den nye. Fra den nye kordon (sidegren) vokser rankerne, det vil sige årsskud, der normalt giver druer. Første år om vinteren i december korter du rankerne ( ikke kordonen) ned til to knopper. Hårdt og brutalt. Til foråret vil der herfra vokse to nye ranker ud. Den ene af disse vil bærer druer. Den der bærer druer skæres helt væk efter høst.. Den anden skæres tilbage til to knopper og sådan fortsætter du år for år, med skiftevis at skære den ene helt væk og korte den anden ind, indtil udbyttet er dårligt, så starter du forfra. Op ad kordonen vil du efterhånden få opbygget en række frugtenheder og dermed flere druer år for år. Selve kordonen, den kraftige sidegren, skæres i dens længdevækst cirka en tredjedel af dens nyvækst tilbage hvert år, indtil den er max tre meter lang. Sommerbeskæringen består i at holde de nye årsskud, rankerne i ave. Efter hver klase nipper du af, så der er fire blade tilbage efter klasen. Skud der ikke har klaser nippes, så der kun er to blade tilbage. Efter nipperiet vil der hurtigt dannes nye forgreninger af sideskud. Her nipper du ,så der er et blad tilbage. Og så er det altså om vinteren du tager det store hug, som beskrevet ovenfor.