Boligøkonomi

xxxxxx

?Mit budskab er: Kære Forældre, køb ikke en lejlighed til Jeres børn – så unge mennesker er ikke gearet til det ansvar og de forpligtelser, der uvilkårligt følger med en ejerlejlighed. De hører til på et kollegium eller i en ungdomsbolig, hvor de ikke skal deltage i den udvendige vedligeholdelse. Men den boligform kan jo ikke trækkes fra på forældrenes skatteskema, og det er jo nok desværre det, der vejer tungest. !Svaret på, hvor langt forældre bør gå for at hjælpe deres børn, hører hjemme i en helt anden brevkasse. Der er sikkert nogen, der nikker genkendende til dele af Deres beskrivelse. Og er det tilfældet, må ejerforeningen tage over, hvor forældrene slap! Det er naturligvis ejerforeningen, der suverænt bestemmer niveau for vedligeholdelsen af fællesejendommen. Ejerforeninger, der ikke er tilfredse med det niveau, som kan blive resultat af gør-det-selv-arbejde, må søge professionel bistand. Det kan selvfølgelig være svært at opnå enighed, og så vil de fleste ejerforeningsvedtægter indebære, at flertallet bestemmer. Sådan virker det fællesskab, som en ejerforening er. Forældre, der ønsker at hjælpe deres børn til en bolig, kan gøre det på mange forskellige måder. Forud for et forældrekøb bør laves to regnestykker: Et med forældrene som ejer og et med barnet som ejer. For barnet som køber taler: Barnet har en indtægt, forventning om værdistigning og stor markedsleje. For forældre som ejer taler: Stor indtægt, som der betales topskat af, mulighed for boligsikring til barnet og store fællesudgifter. Der er en række psykologiske faktorer ved forældrekøb, der indebærer, at forældre-barn-forholdet bliver til et udlejer-lejer-forhold. Det kan give nye dimensioner. Måske har De ret i, at nogle forældre tænker mest på skattefordelen ved at benytte virksomhedsordningen kombineret med, at barnet kan modtage boligsikring til huslejen. Men denne fordel vil ofte mere end opvejes af, at forældrene ved salg beskattes af en eventuel avance, idet de ikke har beboet lejligheden, hvilket er en betingelse for at opnå skattefrihed.