Frederikshavn

xxxxxxx

Svar til hr. hovedbestyrelsesformand René L. Thorø. Hermed takker jeg vores hovedbestyrelsesformand hr. René L. Thorø for hans behagelige og saglige læserbrev (den 25.september). Det er endelig lykkes for os beboere (siden 20. september 2001, Nordjyske Stiftstidendes artikel ”45 har ondt i udlejning”), at få en nøjagtig lejeledighedsvurdering, endda af vores hovedbestyrelsesformand hr. René L. Thorø. Ifølge hans indlæg er lejeledigheden på, citat ”Der er dags dato 100 ledige lejemål...”. I den af hr. Thorø’s omtalte skrivelse (24.06.03) til alle beboere, står der ”Som det er jer bekendt... 50-60 ledige boliger...”. Desværre var vi i ca. to et halvt år ubekendte med lejeledighedens størrelse. Interessant er også hr. Thorø’s bemærkning m.h.t. løsningsmodeller, citat ”alle afdelingens beboere kunne læse det samme i det omdelte mødereferat”. Desværre har vi beboere først modtaget referatet den 25.09.03, dvs. efter hr. Thorø’s læserbrev. Af den her omtalte løsningsmodel blev vi heller ikke klogere af, fordi: citat ”Landsbyggefonden har igennem nogle år snakket med F.B. af 1945 og Byfornyelse Danmark” ellers omtaltes moderniseringen af køkkener og badeværelser samt installationen af elevatorer. Bemærkningen, citat ”.... Heinz Ording, med skarpe udfald mod næsten alt i ”Hånbæk”, viser bare at hr. Thorø anser begrundede spørgsmål vedr. vedligeholdelsesarbejde, lejeledigheden ect. som et udfald mod Hånbæk (gammelt ordsprog: går efter manden og ikke efter bolden). Jeg beder hermed hr. Thorø at påvise et eneste verbale/skriftlige ”udfald”! At hr. Thorø mener, at mine spørgsmål har en, citat ”.... kryptisk udformning” forbavser mig. Men jeg vil om nødvendigt omformulere spørgsmålene. Med hensyn til, citat: ”Hver gang vi har indbudt Ording til møde på vores kontor,... Disse tilbud har Ording endnu ikke gidet at svare på”, beder jeg hr. Thorø at besvare først mit brev desangående, dateret den 24. marts 2003. Jeg er glad på hr. Thorø’s vegne, fordi han får, citat: ”... positive kommentarer af alle andre beboere i Hånbæk. forkortet reds.