Boddum

Ydby sprudler af virkelyst

Projekt "Ydby ¿ Porten til Nordjylland" støttes af Velfærdsministeriets Landdistriktspulje med 160.000 kroner

Naturvandringer er blot en af mange aktiviteter, som Ydby Håndværker- og Borgerforening vil sætte på plakaten i rækken af Aktive Lørdage, der er en af brikkerne i at gøre Ydby til et attraktivt sted at bo og være. Andre aktiviteter tager udgangspunkt i det nye skytte- og fritidscenter, der også bliver base for en landsbysekretær og en turistinformation. Arkivfoto

Naturvandringer er blot en af mange aktiviteter, som Ydby Håndværker- og Borgerforening vil sætte på plakaten i rækken af Aktive Lørdage, der er en af brikkerne i at gøre Ydby til et attraktivt sted at bo og være. Andre aktiviteter tager udgangspunkt i det nye skytte- og fritidscenter, der også bliver base for en landsbysekretær og en turistinformation. Arkivfoto

" Projektet indeholder en bred vifte af aktiviteter, der skal afprøves for at gøre landdistriktet endnu bedre og levedygtigt. Det spænder vidt over landsbysekretær til styrkelse af netværket og profilering af Ydby som et godt bosætningsområde, til en indsats for at styrke netværk og integration med sjove spændende og aktive lørdage i Ydby " og en særlig indsats for svage børn og unge. Denne projektbeskrivelse har netop udløst et tilskud fra Velfærdsministeriets Landdistriktspulje på 160.000 kroner til Ydby Håndværker- og Borgerforening, hvis formand Frank Odgaard-Jensen, har begrundet håb om, at beløbet bliver fordoblet i form af andre tilskudsordninger. Frank Odgaard-Jensen siger, at det nye projekt, "Ydby ¿ Porten til Nordjylland", er en videreudvikling af bestræbelserne på at gøre Ydby til en aktiv egn og et attraktivt sted at bo. En indsats, der ser ud til at bære frugt, idet der alene det seneste halve år er kommet nye familier i fem-seks af husene i landsbyen. Det begyndte med projekt "Ideerne ud af dagligstuen" og det kulminerede sidste år med indvielsen af Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter. Projekt "Ydby ¿ Porten til Nordjylland" har tre formål: Styrkelse af lokale netværk, integration af nytilkomne og fastholdelse samt en særlig indsats overfor de svage unge ¿ med udgangspunkt i det robuste foreningsliv og de nye idrætsfaciliteter. Tanken er at ansætte en landsbysekretær, der skal være bindeled for de forskellige aktiviteter, der tager udgangspunkt i det nye fritidscenter. Landsbysekretæren skal bistå byens borgere såvel som turister og andre besøgende. Aktiviteterne vil først og fremmest finde sted i form af Aktive Lørdage, hvor der vil være alt fra foredrag, optræden ved en tryllekunstner til orienteringsløb og naturvandring i den nærliggende skov. - Vi har det ikke helt planlagt endnu, men der skal kunne laves alt muligt, og så kan vi finde på at starte med morgenkaffe, siger Frank Odgaard-Jensen. Som det antydes, handler projektet i høj grad om at involvere alle borgerne i området, ikke mindst satser man på en indsats overfor de svage unge gennem aktiviteter som boldspil og gymnastik ved at trække på instruktører fra foreningerne. - Vi vil gerne hjælpe børn, der har det svært, understreger Frank Odgaard-Jensen. Det samlede budget for et et-årige projekt "Ydby" Porten til Nordjylland" er 323.000 kroner.