Yderområder i fare, hvis små seminarier forsvinder

Bekymret velvilje møder ny uddannelse

NORDJYLLAND:En ny læreruddannelse, udviklet af seminarierne og Aalborg Universitet, kan styrke faget og rekrutteringen. Men faldgruberne er mange, er lærere og skoleledere enige om. Som omtalt torsdag har AAU og seminariernes nordjyske førstemand aftalt at arbejde sammen om en sådan uddannelse. Lignende planer eksisterer i København, og Aarhus Universitet har allerede søgt om at måtte uddanne akademiske lærere. Skoleleder Signe Pedersen, Abildgaardskolen i Frederikshavn og medlem af bestyrelsen for Skolelederne, tror på, at en akademisk læreruddannelse kan være med til at løse et helt centralt problem: - Det er utroligt svært at få unge til at vælge læreruddannelsen. En akademisk uddannelse kan sikre en bredere rekruttering, hvis faget dermed får mere prestige. - Jeg kan ikke forestille mig to væsensforskellige uddannelser, for læreruddannelsen må være en beskyttet titel. Til gengæld er jeg mere bekymret for, at yderområderne kan få det svært, hvis resultatet bliver, at de små seminarier forsvinder, siger hun. Uden mindre seminarier langt fra universitetsbyerne bliver det endnu sværere at rekruttere lærere i yderområderne, forudser Signe Pedersen: - Vil for eksempel Frederikshavn så kunne være praktikskole? Vi får mange ansøgninger fra nyuddannede lærere, der kender os eller andre skoler i Frederikshavn fra netop praktikophold, peger hun på. Fælles niveau afgørende Som formand for Thy-Mors Lærerkreds ser Philip Brand gerne en fem-årig uddannelse på universitetsniveau af lærere: - Det behøver ikke nødvendigvis foregå på universiteterne. Men det er afgørende, at uddannelsen fortsat går på begge ben - det faglige og det pædagogiske. Til gengæld frygter han, at universiteternes initiativ kan skabe to meget forskellige uddannelser. Det vil give en skævvridning, og i den sidste ende betyde A- og B-folkeskoleuddannelser i stedet for den ensartede folkeskole, befolkningen i hele landet i dag er sikret. - I Finland har de haft succes med at løfte uddannelsen op til fem år på universitetsniveau. I dag er kvaliteten i den danske læreruddannelse utroligt ringe med alt for meget selvstudium. Hvis en ny uddannelse bliver sikret ressourcer nok, kan det betyde en forbedring. mener Philip Brand. Både skolelederen fra Frederikshavn og lærerformanden fra Thisted har et stort ønske til politikerne: Mere ro i stedet for evige forandringer af uddannelser: - Det er ufattelig meget røre om uddannelsen. Vi trænger til at se, om det virker, i stedet for at lave det om hele tiden, siger Signe Pedersen. - Det er hele tiden reform frem for refleksion. Man når ikke at evaluere en ændring, før man foretager den næste, supplerer Philip Brand.