Lokalpolitik

Yderområder rammes

Landsbyrådet frygter, at yderområderne rammes, hvis antallet af byrådsmedlemmer beskæres

Eddy Marup stoppede som formand for Landsbyrådet. Foto: Kurt Bering

Eddy Marup stoppede som formand for Landsbyrådet. Foto: Kurt Bering

- Hvis antallet af byrådsmedlemmer skæres ned, vil det gå ud over yderområderne. Det sagde den afgående formand for Landsbyrådet, Eddy Marup, i sin sidste beretning., da rådet holdt generalforsamling i Asaa. Landsbyrådet har eksisteret i to år, og Eddy Marup sagde, at det har været spændende at være med til at formidle det samarbejde, der er opnået. Han fandt det lidt beskæmmende, at der henover året havde været færre til møderne. - Måske har man tabt pusten lidt, sagde han. Der har været fire møder, henholdsvis i forretningsudvalg og Landsbyrådet. De første møder drejede sig om fordelingen af de tildelte midler, som udgjorde 400.000 kroner, hvor de 12 forsamlingshuse hver skulle have 10.000 kroner og resten blev fordelt i en venlig og god atmosfære til de områder, der havde søgt. Formanden opfriskede forsamlingens hukommelse vedrørende ansøgninger til Landdistriktspuljen. Bortset fra ”drift og indvendig vedligeholdelse af vore bygninger” og ”Fester og lignende arrangementer”, kan der søges om alt, blot det ikke strider mod kommunale planer. Ansøgningerne skal formanden have senest 31. januar og derefter behandles i forretningsudvalget. - Midlerne er til rådighed i to år, så hvis ikke man er kommet i gang med udføre projektet, går pengene tilbage til landdistriktspuljen, sagde Eddy Marup. Der har været afholdt et kursus, hvor der blev fokuseret på områdernes fremtid, men desværre var der kun halvdelen der deltog og formanden efterlyste lidt mere engagement. Landsbyrådet har været aktive i at få gjort noget ved de faldefærdige rønner og de slet vedligeholdte bygninger, da de kan trække niveauet ned for de pæne huse, der heldigvis er flest af i vores små landsbyer. Kommunen blev kontaktet og der skal uddannes folk til at registrere disse bygninger. Landsbyrådet har deltaget i møder om vore busforbindelser, hvor skolebørn og uddannelsessøgende først og fremmest skal prioriteres og en klage fra Hallund om busforbindelser til Hjørring har måske været medvirkende til, at udvalget har sendt de nye køreplaner til høring. Eddy Marup blev som formand afløst af Kim Toft.