Aså

Ydmyg indgang til ny udfordring

Per Hylander, Asaa, overtager i dag guvernørposten i den humanitære klubs nordjyske distrikt

ASAA:- En af grundene til, at jeg er meget ydmyg over for den her opgave, er, at vi med det nye Rotary-år nu også skriver første kapitel i det andet århundrede i Ro-tarys historie. Sådan siger 62-årige Per Hylander, Asaa, der i dag overtager hvervet som guvernør for Rotarys distrikt 1440, der dækker Nordjylland ned til nord for Århus samt Færøerne. Per Hylander bliver dermed én af kun fem danske distriktsguvernører i en dansk Rotary-medlemsskare, der tæller omkring 12.000, og han lægger i den forbindelse ikke skjul på sin stolthed over, at det nu er ham, der er blevet valgt til posten som distriktsguvernør i det ene år - fra juli til juli - som det er traditionen for Rotarys guvernører, præsidenter og lignende at bestride sådanne ledende poster. - Jeg betragter det som en ære, fastslår han. Per Hylander har siddet med i distriktledelsen i to år for på den måde at forberede sig til hvervet som guvernør - og for på samme tid at sikre den kontinuitet, der ifølge Per Hylander er så vigtig for at få mest ud af Rotary-arbejdet. Langsigtet strategi Kontinuitet skal i den forbindelse ikke betragtes som stilstand og manglende vilje til forandring, og Per Hylander har derfor også allerede gjort sit til, at han vil blive husket for sit arbejde i distriktledelsen - både i de to første "læreår" og i det kommende guvernør-år. - Jeg lagde allerede i forbindelse med ansættelsessamtalen stor vægt på, at det for mig var meget vigtigt at få lagt en mere langsigtet strategi for Rotarys arbejde, siger han og fortsætter: - Det betyder, at vi i 2005 skal prøve at gøre os helt klar, hvad det for os betyder at være rotarianere, og hvad vi hver især - ud fra vores egen formåen - kan bidrage med til Rotarys arbejde. Jeg synes, at det er en god idé, at man engang imellem stopper og fokuserer på, hvad det egentlig er, vi laver, og - måske allervigtigst - hvorfor vi gør det. Fire indsatsområder Per Hylanders fokus på Ro-tarys langsigtede strategier har med mange positive tilbagemeldinger fra Rotary- og distriktsledelseskolleger nu ført til, at der i Rotarys distrikt 1440 bliver tale om fire specifikke indsatsområder i det nye Rotary-år. Det ene af disse går ud på at fastholde de nuværende Rotary-medlemmer og sikre, at klubben fortsat er relevant i samfundsmæssig henseende, mens et andet er at udvikles Rotarys image og synlighed lokalt. Derudover gælder i 2005 om at sikre en kontinuerlig tilgang af nye ledere og beslutningstagere til Rotary, ligesom det er målet at udbygge samarbejdet mellem de enkelte klubber og distriktsledelsen samt klubberne indbyrdes. - Sidstnævnte gøres, fordi man normalt når meget længere, når man samarbejder, end hvis man opererer hver for sig, og for os i distriktsledelsen bliver det i den forbindelse vigtigt at bidrage med inspiration og den rådgivning, der kan hjælpe til, at vi alle arbejder i samme retning, bemærker Per Hylander To store fokusområder Mens det derfor for Per Hy-lander & Co. i det første år efter Rotarys 100-års jubilæum i år gælder om at rette blikket indad for at skabe en endnu bedre udgave af Ro-tary - og for på samme tid at anskueliggøre, hvor attraktivt det er at være medlem - så skal der i det nye Rotary-år også sættes fokus på de primære indsatsområder, som Rotary globalt set har valgt at satse på. Det drejer sig om at skaffe rent drikkevand så mange steder som muligt i verden og om at sikre børn en undervisning, der gør det muligt for dem at fungere i det samfund, hvor de lever. Det betyder en videreførsel af arbejdet med at få tre udvalgte skoler i Sri Lanka til at fungere efter tsunamien samt et nyt tiltag i et af-grænset område af Etiopien, hvor det gælder om at få rent drikkevand til beboerne. Mange gevinster - Sidstnævnte er valgt for at fastholde fokus på, at der stadig er brug for nødhjælp i Afrika, bemærker Per Hy-lander, der ud over glæden ved på frivillig basis at gøre sit til - via Rotary - at give trængte mennesker i verden en bedre tilværelse peger på, at medlemskabet i Rotary også har en anden fordel: - Jeg kan godt lide at være aktiv, og mens man altid i Rotary kan mærke, at der virkelig sker noget, så er det også utroligt spændende at møde så mange forskellige mennesker, der med hver deres viden og erfaring kan gøre arbejdet for og møderne i Rotary til både en meget givende og meget sjov oplevelse. Jeg er utrolig glad for siden 1991 at have været en del af det her.