Ydmygende regel bør afskaffes

KONTANTHJÆLP:Debatten raser om "det kan betale sig at arbejde", når den ene i en husstand med to kontanthjælpsmodtagere og to børn fremover skal tjene næsten kr. 30.000 for at få noget ud af det økonomisk. Jeg er enig med De Radikales Marianne Jelved, der peger på det problem, at den ene ægtefælle eller samlevende mister kontanthjælpen, når den anden får et arbejde. Men Jelved tager ikke fat om ondets rod. Reglen om ægtefælleafhængighed er en ren katastrofe, hvis man bliver ledig uden at være dagpengeberettiget, eller hvis man som langtidssyg falder for varighedsbegrænsningen af sygedagpengene. I disse tilfælde mister familien sit indtægtsgrundlag med ét slag, fordi man ikke har ret til kontanthjælp, hvis ægtefællen/samleveren har en indtægt. Det er en ingen løsning på det problem, at øge forskellen mellem dem der er på kontanthjælp, og dem der er så heldige at have et arbejde. Det vil kun øge uligheden i samfundet. Den rigtige løsning er selvfølgelig at afskaffe reglen om, at beregningen af kontanthjælp er afhængig af samleverens eller ægtefællens indkomst. Det er en ydmygende regel, der hører det forrige århundrede til.