Aalborg

Ynkelig elite

FILMSTØTTE:Lige som Aalborg altid har været en rå og bramfri arbejderby med en undergrund af lovløshed og social forarmelse, har byen også altid skulle trækkes med en fattigfin kulturelite, der lefler for den herskende klasses kultursyn med "branding" og facadepromovering som mål og middel. Informationschefen for Aalborg Universitet er ingen undtagelse. Helt i tråd med tidens noget-for-noget princip erklærer han sin utilfredshed med Nordjyllands Amts og Aalborg Kommunes støtte til filmatiseringen af "Nordkraft". Hellere så han pengene anvendt til en udstilling på Nordjyllands Kunstmuseum og fokus rettet mod det caféliv, han selv foretrækker. Det er ynkeligt at intelligenziaen i Aalborg således fornægter og fortrænger sin egen krop og sjæl og end ikke gør sig en tanke, om hvordan vi kan bruge filmens budskab til andet end hul ordkløveri og selvpromovering.