Lokalpolitik

Ynkelig rolle for borgmester

Både politikere og forvaltnings-toppen i Hals kommune var under udviklingen af skandalesagen om afskedigelsen af børnehaveklasseleder Henriette Høgsbro stærkt optaget af at samle materiale til en retssag mod NORDJYSKE Stiftstidende.

Deres opfattelse var, at avisens løbende afsløringer af skandalen var både uetiske og en uanstændig indblanding i kommunens forhold. Panikken i de kommunale chefkontorer og på borgmesterkontoret skildres levende og uhyggeligt i den uvildige advokatrapport, der har dokumenteret overgrebene mod Henriette Høgsbro. Med det nu kendte resultat: Borgmester Bent Sørensens utvetydige erkendelse af alle de fejlgreb og magtfordrejninger i afskedigelsessagen som han – i fællesskab med kommunaldirektør Erik Schmidt og stabschef Jannie Knudsen – var ansvarlig for. Det nu kendte udfald af sagen: Fuld oprejsning, en offentlig undskyldning og udbetaling af tort-erstatning til Henriette Høgsbro, er et velgørende og fortjent nederlag for de ansvarlige politiske og forvaltningsmæssige ledere i Hals kommune. Og først og fremmest en sejr for den Henriette Høgsbro, der tog kampen op mod en tilsyneladende overmagt. Men også en sejr for NORDJYSKE, der forstod at leve op til en af dagspressens vigtigste funktioner - at træde i forsvar mod magtbrynden, når den truer individets rettigheder. Det var vel gjort – og en vigtig støtte for den modige børnehaveklasseleder. Når jeg alligevel i dag bliver betænkelig ved, om NORDJYSKE ikke overskrider grænsen for god presseskik og etik, skyldes det derfor ikke den kampagnejournalistik, der klædte Hals kommunes ledere af til skindet. Men med det interview med Hals-borgmester Sørensen, der blev præsenteret fredag 13.5. er avisen tæt på at udlevere en – trods alt – fremtrædende lokalpolitikker – på uhyggelig vis. Her giver borgmesteren nemlig sin udlægning af hele sagsforløbet i en form, som efterlader indtrykket af en mand, der ikke aner, hvad han selv siger. Men på den anden side, så fremgår det af artiklen, at borgmesteren selv har godkendt hvert et ord, som gengives i avisen. Og så må det erkendes, at NORDJYSKE har dækket sig ind og ikke med føje kan bebrejdes, at have givet ordet til sagens egentlige hovedperson, i borgmester Sørensens egen selvvalgte version. Det er selvfølgelig modigt af Hals-borgmesteren. Men interviewet understreger også en trist virkelighed i det rådhuskommunale system i Hals. Man får nemlig gennem det forvirrede sludder, som borgmesteren fremkommer med – ikke mindst hans understregning af, at inddragelsen af en landsretsdommer, der skulle sikre, at den forurettigede lærer fik den nødvendige æresoprettelse, ikke var et retsligt men et politisk anliggende – leveret yderligere dokumentation for, at borgmesteren stadig ikke har fattet en pind af det morads, han fik bevæget sig ud i. Skridt for skridt godkendte han hele udviklingen under afskedigelsessagen. Med fast røst fastslog han gang på gang, at hele proceduren var helt "efter bogen" – og at hans chefembedsfolk havde både borgmesterembedets fulde opbakning og hans ubetingede tillid. Hvad der kan læres heraf er den gamle sandhed om, at "svage politikere giver stærke embedsmænd". I Hals-sagen har kommunen haft h…..s stærke embedsmænd, som har kunnet koste rundt med både borgmester og byrådsflertal. Hals-borgmesteren efterlades derved som skandalens tragiske skikkelse, som snarere må påkalde medynk end fordømmelse. Og derved flyttes "skurkerollerne" i Hals-forestillingen fra den diletanttiske borgmester til spillets professionelle udøvere i embedstoppen med direktør og stabschef i hovedrollerne. Den snarlige og nødvendige nedlæggelse af Hals kommune må uvægerligt føre til de rollers afvikling. Først da vil det ansvar, som borgmesteren på fuld fribillet erklærer sig rede til at påtage sig, være opfyldt. Bent Øberg, Fasanvej 4, Aalborg, er journalist. E-mail: bent@oeberg.dk.