Ynkeligt at give amt skylden

NEDSKÆRINGER: I NORDJYSKE 7.5. er der en side om sårbarheden i de nordjyske yderområder over for påtænkte nedlæggelser af institutioner m.v. Amtet skal spare mange penge som følge af regeringens (Venstres) syn på de offentlige udgifter, skattestop. Det gør ondt på borgmestrene i f.eks. Fjerritslev, Farsø og Brovst. Ja - de er vel nærmest forrådt af de landspolitiske stjerner fra deres eget parti. - Jeg bruger efterhånden 75 procent af min tid på at forhindre serviceforringelser, mens der kun er meget lidt tilbage til udvikling af vores samfund. Vi har virkelig fået en modspiller i amtet, fortsætter borgmester Mogens Gade i Brovst. Hvor er det ynkeligt at opleve en borgmester på denne måde sende "sorteper" i nakken på de forkerte. Det er jo netop hans eget parti, der har "æren" - for misèren. Amtspolitikerne ville sikkert gerne udvikling. og ikke begyndende afvikling.. Tag dog din skæbne som en mand, borgmester! Eller løb fra valgløfterne som dine politiske åndsfæller i Skagen for nylig præsterede med lukningen af en skole. På mange virkede statsministerens sidste nytårstale nærmest dæmoniserende. Ikke et ord om skattereform og skattestop, men meget om muslimer, omskæringer af småpiger og anden religiøs middelaldertænkning. Han skulle jo holde sig ven med mørkemændene i Dansk Folkeparti, fundamentalisterne Krarup og Langballe. Amtets problemer er bl.a. begrundet i en ynkelig skattepakke uden perspektiv. Som tidligere nævnt har regeringen skudt sig selv i foden. En skattereform, der skal fremme initiativ og arbejdslyst, og samtidig tillempe skattesystemet til EU-normer, forudsætter en markant omlægning af skatteprovenuet fra indkomst til andre kilder, f.eks. fast ejendom. Den manøvre forhindrer skattestoppet. Jeg mener, det er dybt uansvarligt, hvis en egentlig reform skal udskydes et helt årti ! Reelle evner og mod til ændringer mangler/svigter. Det er helt forståeligt, at skattepakkens og skattestoppets kvælertag har skabt ondt blod mellem regering - og også borgerlige borgmestre. Hensigten med skattepakken har alene været at sikre freden i det borgerlige flertal i Folketinget, så pakken er vel nærmest til indvortes brug. Den burde være receptpligtig! Og for borgmesteren i Brovst er det "de andre", der har skylden! Ynkeligt, ynkeligt! Når familien flytter, er det ikke skatteprocenten der er det afgørende. Nej det er det rigtige hus, børnepasningsmulighederne, naturen m.v. Det er bl.a. slået fast i Vestsjælland i 1998. Lad os dog stå sammen om, at facitlisten i dansk politik ikke fremover bliver skattestop. Ansvarlig politik er andet og bedre end at puste til folks fordomme, som f.eks. Dansk Folkeparti og Venstre slår sig op på. Lad os lære de rige lidt om, hvordan de fattige lever. Med udsendelser i fjernsynet om skattely m.v. lærer de fattige jo bl.a, hvad de rige bestiller. Ikke engang en nedsættelsen af skatten med historiske fem pct. ville stoppe disse flygtende plattenslagere. Sådan har det altid været. Vi kan alle støtte stramninger om "bekæmpelsen af rockerkriminalitet". Også uanset der med nye lovforslag sker historiske ændringer i retsplejeloven. En retsstat er normalt bl.a. karakteriseret ved, at de opstillede regler forekommer rimelige og retfærdige - også hvis de bliver brugt mod én selv. Vi er på vej til at ofre væsentlige retssikkerhedsgarantier - normalt en beskyttelse for dig og mig mod urigtige domfældelser - for at opnå en måske tvivlsom gevinst. Men en effektiv kontrolpolitik på skatteområdet, skattereform m.v. magter regeringen ikke. Der er sikkert også flere stemmer i at bekæmpe rockerne!