Ytringsfrihed i Pedal-Ove sagen for i storkammeret

Første danske sag for i Strasbourg

STRASBOURG:Storkammeret ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg skal i løbet af de kommende tre måneder tage stilling til, om de to tv-journalister Jørgen Pedersen og nu afdøde Sten Baadsgaard fik krænket deres ytringsfrihed, da Højesteret i 1998 dømte dem for injurier mod en kriminalinspektør i et dokumentarprogram om den såkaldte Pedal-Ove-sag fra Frederikshavn. Tv-programmet "Politets Blinde Øje" gik i 1991 tæt på politiets efterforskning af drabssagen, hvor Ove Thomas Pedersen i 1982 blev idømt 12 års fængsel for drabet på sin kone. DR-dokumentaren rejste en hård kritik af politiets arbejde og afslørede blandt andet, at et afgørende vidneudsagn fra en kvindelig taxachauffør, der gav Ove Thomas Pedersen et alibi på drabstidspunktet, ikke var medtaget i politiets rapport. Det fik Den Særlige Klageret til at genoptage sagen mod Pedal-Ove, og i 1992 blev han frifundet for drabet. To år senere fik han udbetalt en erstatning på 5,4 millioner kroner. Men i tv-udsendelsen gik Sten Baadsgaard og Jørgen Pedersen ifølge Justitsministeriet over stregen i forhold til en nu afdød kriminalinspektør ved at stille spørgsmålstegn ved, om politimanden bevidst havde udeladt det afgørende vidneudsagn. Derfor blev de i Højesteret dømt til at betale en erstatning på 100.000 kroner. Sagen er så principiel, at den i går blev behandlet af det såkaldte storkammer i Strasbourg bestående af 17 dommere. Det er domstolens absolut højeste instans, og det er første gang nogensinde, at en dansk sag havner i storkammeret. De to journalister har klaget over en dom fra menneskerettighedsdomstolen fra 19. juni 2003, hvor fire dommere mod tre afgjorde, at journalisterne ikke skulle have medhold i påstanden om, at de med urette var dømt for injurier. Journalisternes advokat, Tyge Trier, har tidligere forklaret, at sagen handler om, hvor meget politi og anklagere skal finde sig i, og hvor tæt pressen har lov til at gå på politiets efterforskning og rejse kritik af den. Under den knapt to timer lange gennemgang af sagen i går leverede advokaten ifølge Dansk Journalistforbunds chefjurist, Anne Louise Schelin, "et usædvanligt godt indlæg", og hun forudser, at der endnu en gang bliver tale om en meget snæver domstolsafgørelse. - Den danske stat mener, at journalisterne har begået nogle fejl under deres research. Det erkender vi, men der er altså tale om en lille fejl set i det store perspektiv. Vi mener, at politiet har begået nogle grove fejl, som rokker ved retssikkerheden i en sag af meget, meget stor betydning, og journalisterne har i øvrigt gjort et meget stort arbejde for at afdække sagen. Afgørelsen har stor betydning for journalistfaget og for retspraksis fremover, siger Anne Louise Schelin. Storkammeret ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har ikke fastsat noget tidspunkt for, hvornår der falder afgørelse i sagen, men det forventes at ske inden nytår. /ritzau/