Ytringsfriheden er vores flagskib

Sacir Camo (NORDJYSKE 15. april) kan ikke forstå, at frihedskæmperen Geert Wilders kæmper for at bevare eller genindføre ytringsfriheden i Europa og dermed i Danmark og tillige vil forbyde Koranen – det skal vel forstås - som aktiv medspiller i Europa. Endvidere om ytringsfriheden kun gælder for ikke muslimer?

Hvordan det forholder sig om de spørgsmål, vil jeg gerne venligst svare Sacir Camo på: Ytringsfriheden er vores og de øvrige europæiske befolkningers ”flagskib”, idet den er grundlaget for det demokratiske princip, som har præget styreform og kulturel udvikling i Europa de sidste ca. 160 år. Ligeledes har kristendommen i omkring 1600 år været det fundament, som de europæiske kulturer hviler på. Det er de værdier, som Geert Wilders og store dele af befolkningerne i Europa kæmper for skal være blivende. Man kan sammenfatte det som de europæiske befolkningers rettigheder. Om Koranen har verdslige rettigheder til at agere politisk i Europa? Det bør den ikke have, idet religiøse skrifter er tiltænkt det enkelte individ og ikke som en politisk magtfaktor – sådan har det været i mange år i Europa. Med det indhold, som Koranen frembyder, vil det være dybt godnat for Europa – som det også har vist sig at være for den muslimske verden! Koranen er som bekendt en hellig lovbog for muslimer. Som bosiddende i Danmark har man ret til at tro på Koranen, fordi vi i Danmark har trosfrihed, men ikke religionslighed, jævnfør Danmarks Grundlov, paragraf 69: ”De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.” Den kristne bibel, Det nye Testamente er ikke en lovbog, men udelukkende en lærebog om Jesu’ forkyndelse af kristendommen til det enkelte menneske, som enhver gives ret til at tro på eller ikke at tro på, hvilket indebærer, at Det nye Testamente (heller ikke) har direkte politisk indflydelse. ”Giv Kejseren, hvad kejserens er og Gud, hvad Guds er”, (et citat fra N.T.). Grundloven er udformet på grundlag af de kristne værdier, derfor har Den danske Folkekirke en naturlig særstilling i Danmark, det er indskrevet i Grundlovens paragraf 4. I den danske Grundlov paragraf 67 står skrevet vedrørende andre trossamfund: ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden", det vil sige strider mod dansk opfattelse af, hvilken adfærd, der generelt accepteres i det danske samfund og er lovhjemmel for. På det punkt falder Koranen helt igennem. Som du selv ved, er Koranens tekst aggressiv (”Indtag de vantros lande og ejendomme”), voldelig (”Dræb jøder og kristne, hvor end I ser dem”) og hadefuld mod alle ikke muslimer! Derfor er der lovhjemmel for at forbyde Koranen. Det bevirker – burde bevirke – at Det islamiske Trossamfund ikke er anerkendt i Danmark. Da der ikke har været en folkeafstemning om at nedlægge Den danske Grundlov, er den gældende lov i Danmark! Nu er ytringsfrihed ikke noget, som muslimer er bekendt med hjemmefra, men som bosiddende i Danmark er muslimer såvel som andre grupper af fremmed herkomst omfattet af ytringsfriheden i den udstrækning, som straffelovene tillader - også underlagt racismeloven paragraf 266b! Til sidst: Ytringsfriheden kommer til udtryk i et offentligt eller privat forum, hvor emner diskuteres – som nu for eksempel i avisen. Det er beklageligt, hvis du ikke er blevet ordentligt informeret af de danske myndigheder om gældende love og regler.