EMNER

Ytringsfriheden vigtigst

I henhold til grundlovens § 77 har vi ytringsfrihed: "Enhver erberettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres". Højesteret har i menneskeretskonventionens artikel 10 fundet, at grundlovens § 77 stadig gælder. Ytringsfriheden har vide rammer. Det må betyde, at straffelovens § 266b strider imod grundloven, og alle domme afsagt efter denne paragraf på ny burde afprøves ved Højesteret. Det er en grund mere til at stemme nej til grundlovsændringer, når EU-forfatningen kommer til folkeafstemning. Ole Maisted fhv. folketingsmedlem, Jyllingevej 269, Rødovre, Ole.Maisted@Brunata.dk