Danmark

Zeina og Poul Dahl

HUN: 39 år, født og opvokset i Beirut, Libanon. Bachelor of Arts i politik og offentlig administration fra American University of Beirut. Taler foruden arabisk flydende engelsk og fransk og godt dansk. Har arbejdet i FNs flygtningehøjkommissariat i Geneve med international lov, i Bagdad med bl.a. behandling af konkrete flygtningesager i lejrene i selve Irak og i det kurdiske område. og i Beirut med visitation af flygtninge til tredjelande. Tidligere var Zeina Dahl ansat i henholdsvis den jugoslaviske ambassade og det cypriotiske konsulat i Beirut. HAN: 59 år, født og opvokset i Danmark. Oberstløjtnant og bataljonchef ved Prinsens Livregiment på Skive Kaserne. Chef for opbygningen af den nye litauiske bataljon, som skal være Lithauens bidrag til NATO og chef for uddannelsen af de baltiske styrker, der indgår i den danske styrke i Kosovo. Tidligere chef for Jægerkorpset, senest 1990-1993 1993-1996 chef for FNs vagtstyrke på 300 mand fra 22 nationer i Bagdad. Boede sammen med sin kone tre år i Beirut. Ægtefællerne blev gift i 1995 og har børnene Jonathan 5, Sarah 4, og Marc knap 3 år. Da Poul Dahls orlov fra forsvaret udløb med udgangen af 2000, besluttede ægtefællerne sig for et prøveår i Danmark. Det er foreløbig blevet tuil tre år. Zeina Dahl har familie mange steder i Europa, fordi mange slægtninge er gift med udlændinge. Bl.a. derfor taler familien engelsk til daglig.