ZELOTS REGNSKABER

Der skal mirakler til, hvis Zelot-koncernen skal overleve økonomisk. En gennemgang af 2007-regnskaberne for Zelot Tranum Klit ApS, Zelot Development ApS og Zelot Holdning ApS fortæller om en koncern i dyb økonomisk uføre. Regnskaberne viser tocifrede milliontab og negative egenkapitaler, og samtidig tænder den uafhængige revisor i sine erklæringer en stribe røde lamper, fordi regnskaberne og bogføringen bagved på flere punkter ikke lever op til lovens krav. Hvad selskaberne Zelot Tranum Klit og Zelot Development angår, har selskabet ikke opgjort og afregnet moms korrekt, og samtidig er selskabets bogføring ikke sket løbende. Det sidste gælder også for moderselskabet Zelot Holding. For samtlige selskaber advarer revisoren om, at ledelsen kan blive stillet til ansvar for de regnskabs- og momsmæssige mangler. Zelot Development tabte i 2007 4,9 millioner kroner, hvilket bragte selskabets samlede gæld op på godt 11 millioner kroner og egenkapitalen ned på minus 4,8 millioner kroner. Zelot Tranum Klit tabte 1,3 millioner kroner. For de to selskabers videre fremtid hæfter revisoren sig ved, at det forudsætter, at moderselskabet Zelot Holding er i stand til at fremskaffe den nødvendige likviditet. Hvad Zelot Development angår har holdingselskabet givet tilsagn om at understøtte de nødlidende datterselskab til 31. december 2008. Zelot Holdings 2007-resultat borger dog ikke for, at det lader sig gøre, idet holdingselskabet sidste år tabte godt 10 millioner kroner, hvorved selskabets egenkapital blev reduceret til minus 8,2 millioner kroner. Af holdingselskabets egen beretning fremgår det, at det store underskud har skabt væsentlig usikkerhed om, hvorvidt koncernen kunne fremskaffe den fornødne kapital til den fortsatte drift. Trods usikkerheden finder ledelsen det forsvarligt at fortsætte driften, og det sker med henvisning til, at koncernens bank har givet tilsagn om fortsat at finansiere den løbende drift. Samtidig forventer Zelot ekstra penge i forventning om, at en retssag falder ud til koncernens fordel. Dertil kommer penge fra frasalg af grunde, ejendomme og projekter. Med hensyn til værdier har revisoren ikke været i stand til at verificere et tilgodehavende på 1,6 millioner kroner. Revisoren har derfor nedskrevet dette tilgodehavende til nul kroner i 2007-regnskabet for holdingselskabet.