Zickert: Brug jeres MED-udvalg

HJØRRING:Der er ingen, der synes det er sjovt at skulle spare tre millioner på det sociale område. Heller ikke formand for socialudvalget, Helmuth Zickert. Men han er ikke enig i, at de berørte parter ikke er bevet hørt eller orienteret om besparelserne. - Hjørring Kommune har en fast procedure bestående af MED-udvalg, som vi har for hvert område. MED-udvalget for social og sundhedsområdet er blevet hørt, de har fået det samme sparekatalog fra forvaltningen som politkerne og har prioriteret, hvilke besparelser, de vil foreslå, og det har vi i stor udstrækning fulgt, så de har haft stor indflydelse, fortæller Helmuth Zickert. Han påpeger, at det ikke er hans opgave som politiker at oritentere de personer, der er i spil i spareplanerne. - Men det kan være, at nogle i MED-udvalget skylder en tilbagemelding til dem, de repræstenterer, siger han. Han opfordrer de ansatte til at søge indflydelse gennem deres repræsentant i MED-udvalget, som er sat sammen af en række chefer og ansatte i forskellige faggrupper indenfor det sociale område. - Det er den bedste måde at få indflydelse på. Det er en vej, vi har brugt meget tid på at bygge op, siger han. Formand for MED-udvalget, socialdirektør Konny Olesen tilføjer: - MED-udvalget fungerer på den måde, at det via sine ledelses- og tillidsrepræsentanter rapporterer tilbage til de ansatte. Det har de også gjort til Bispecentret. Ulideligt at skulle spare Når det så er sagt, er Helmuth Zickert helt enig i, at det er træls med de besparelser. - Det betyder jo serviceforringelser. Man kan ikke spare så meget, uden at det får konsekvenser. Vi prøver at begrænse skaden og spare, hvor det gør mindst ondt, for eksempel på maden. Men det er svært, siger han og fortsætter: - Det er egentligt ulideligt at sidde og skære ned og skære ned hele tiden. Det finder jeg ingen glæde ved at gøre. Jeg er bogholder for en borgerlig regering, og det er ikke sjovt, men det får mig ikke til at løbe skrigende bort. Sådan er det demokratiske spil jo nu engang. Der har også siddet borgerlige borgmestre og udført socialdemokratisk politik, og vi har også skullet spare tidligere under andre regeringer, men de bånd, vi er sat til at administrere under, er blevet væsentligt strammere, siger Helmuth Zickert. Efter hans mening er det konsekvenserne af regeringens skattestop, som borgerne får at mærke nu i form af besparelser. - Folk må tage stilling til, om de vil have skattelettelser eller service, siger han.