Zonta Thy gav to cykler til Nørbygårds børneprojekt

Pengene blev samlet ind ved Café Q på kvindernes internationale kampdag

Fra gårsdagens overrækkelse af to cykler fra Zonta Thy til Nørbygård i Hanstholm. Forrest Nina Overgaard, Gærup, bestyrelsesmedlem i Zonta Thy. Bagerst fra venstre Dorthe Sadorama, beboer på Nørbygård med børn, Kai N. Christensen, projektleder, Henny Nørgaard, Thorsted, bestyrelsesmedlem i Zonta Thy, Lone Buck, Thisted, formand for Zonta Thy, og Bente Borup, Thisted, medlem af aktivitetsudvalget i Zonta Thy. Foto: Klaus Madsen

Fra gårsdagens overrækkelse af to cykler fra Zonta Thy til Nørbygård i Hanstholm. Forrest Nina Overgaard, Gærup, bestyrelsesmedlem i Zonta Thy. Bagerst fra venstre Dorthe Sadorama, beboer på Nørbygård med børn, Kai N. Christensen, projektleder, Henny Nørgaard, Thorsted, bestyrelsesmedlem i Zonta Thy, Lone Buck, Thisted, formand for Zonta Thy, og Bente Borup, Thisted, medlem af aktivitetsudvalget i Zonta Thy. Foto: Klaus Madsen

Fire repræsentanter for Zonta Thy var torsdag formiddag på Nørbygård i Hanstholm for at aflevere to køretøjer - en trehjulet cykel og et løbehjul - til børneprojektet på Nørbygård i Hanstholm. To år på bagen Den lokale afdeling af de internationale kvindeklubber i Zonta blev dannet for to år siden og har nu ca. 30 medlemmer - flest i Thy, men der er også medlemmer på Hannæs, på Mors og i Salling. Den første Zonta-klub blev grundlagt i Buffalo i staten New York i 1919. Zonta International blev stiftet i 1930 og har nu hovedkontor i Chicago, USA. Der er i dag ca. 33.000 medlemmer i mere end 1.200 klubber i 67 lande. Zontas medlemmer er kun kvinder - især selvstændigt erhvervsdrivende og ledere i offentlige stillinger. Café Q På kvindernes internationale kampdag 8. marts i år afviklede Thy-klubben arrangementet Cafe Q i Hestestalden ved Borgercentret i Thisted. Arrangementet, der var åbent for alle kvinder, samlede godt 60 deltagere, der gennem bl.a. amerikansk lotteri bidrog til klubbens indsamling af midler. Til gengæld blev deltagerne så underholdt af bl.a. Annette Torrild, Thisted, der fortalte om sin kunst og Kristine Frøkjær, Heltborg, som fortalte, sang og spillede. Efterfølgende tog klubbens bestyrelse kontakt til børneprojektet på Nørbygård i Hanstholm, hvor man foreslog cykler til de pårørende børn, der kommer på centret. Nørbygård er en selvejende institution med tilknytning til KFUMs Socialde Arbejde i Danmark, og den har driftsoverenskomst med Thisted Kommune. Nørbygård er et døgntilbud om midlertidigt ophold for afrusede alkohol- og narkomisbrugere. - I den senere har er der kommet flere og flere børn her, og de seneste tre år har vi haft et decideret børneprojekt, fortalte Kai N. Christensen, som er socialrådgiver med mere end 20 års refaring og leder af børneprojektet i perioden 2005-08. Han har været fast tilknyttet Nørbygård siden 1990. Formålet med Nørbygårds børneprojekt er at hjælpe børnene i misbrugsfamilier til et liv med færrest mulige konsekvenser af forældrenes misbrug, at forebygge og mindske risikoen for varige fysiske, psykiske og sociale skader på børnene og at flytte behandlingsfokus fra alene voksenmisbrugsperspektivet til et børne- og familieperspektiv. Nyt tilbud i Thisted Udover tilbuddet til familier til og ikke mindst børn af tidligere misbrugere på Nørbygård tilbyder gården også i samarbejde med kommunen som noget nyt oprettelse af grupper i Thisted for børn og unge, som lever i en familie med alkoholproblemer. For dette projekt står Kai N. Christensen i samarbejde med pædagog og gestaltterapeut Hanne Andersen. Meningen er, at børn- og ungegrupperne skal mødes hver anden tirsdag aften i halvanden time i ungdomsskolens lokaler på Borgercentret i Thisted.