Hospitaler

Zoo-protest til minister

En af Nordjyllands største turistattraktioner frygter udvidelse af Aalborg Sygehus Syd

En udvidelse af Aalborg Sygehus Syd vil begrænse p-muligheder og tilkørselsforhold for de omkring 400.000 gæster, der årligt besøger en af Nordjyllands største turistattraktioner, Aalborg Zoo. Det vil ramme zoos indtjening og dermed muligheder for udvikling, mener havens direktør, Henrik Johansen. Han protesterer over for sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) mod de planer om at udvide Aalborg Sygehus Syd, som regeringens ekspertpanel har fremført. Henrik Johansen har skrevet til sundhedsministeren, at en udvidelse af sygehuset vil få konsekvenser for antallet af besøgende i det 74 år gamle Aalborg Zoo, der med en placering som genbo til Aalborg Sygehus Syd også i dag kan mærke trafikken til og fra sygehuset. - Allerede i dag er sygehuset en hæmsko for vores udvikling. Vi oplever fra morgenstunden, at vores få hundrede p-pladser til vores gæster bliver taget af patienter og ansatte på sygehuset, fordi de ikke kan finde p-pladser andre steder, siger Henrik Johansen. Han kender ikke til andre attraktioner med 400.000 gæster om året, der har så dårlige p-forhold som zoo, og direktøren forudser, at en udvidelse af sygehuset vil betyde endnu færre p-muligheder for zoo-gæster. - Hvis vores gæster ikke kan parkere, gider de ikke komme her. Det vil ramme vores indtjening og dermed vores muligheder for at udvikle vores attraktioner, siger Henrik Johansen.