EMNER

Zoologisk umulighed

Det er ikke sild, men ørreder lystfiskerne forsøger at fange ved premieren i dag. Vagn Ove Brøndum, Aalborg, er her ved en tidligere lejlighed på jagt efter grønlænderne i Lindholm Å. 
Foto: lars Pauli

Det er ikke sild, men ørreder lystfiskerne forsøger at fange ved premieren i dag. Vagn Ove Brøndum, Aalborg, er her ved en tidligere lejlighed på jagt efter grønlænderne i Lindholm Å. Foto: lars Pauli

Det er en kendt sag, at en sild kan forvandle sig til en gammel hejre, men at salte sild skulle have givet navn til små fede ørreder, er ikke helt rigtigt. Det påstod vi ellers i sidste uge i forbindelse med en omtale af lystfisker-fiskepremieren i dag. Det er ganske vist, at betegnelsen grønlænder stammer fra Aalborg, og at det var lystfiskerne ved Lindenborg Å, der fandt på det, forsikrer E.G. Michelsen, Aalborg, der formentlig er den nulevende lystfisker, der ved mest om fiskeriet i Lindenborg Å og tilmed kan huske det. Også lystfisker Jørgen Herold, Aalborg, har opponeret mod forvandlingen fra sild til ørred: - Mig bekendt har sild ikke fedtfinne, pointerer han. - Fiskegrosserer Elimar Smith importerede ganske vist saltsild fra Grønland, men først da han supplerede importen med saltede, blanke ørreder fjeldørreder (Artic Char) som de også hedder, gav Lindenborg Å-fiskerne de endnu ikke kønsmodne havørreder, som de fangede tidligt på sæsonen navnet grønlændere. De gik ud fra, at der var tale om den samme slags fisk, som de importerede grøndlandske ørreder, der blev solgt i de lokale butikker. - Elimar Smith var også fabrikant og fiskeeksportør, og han holdt til i den nederste ende af Kongensgade i Aalborg og ikke i Nørresundby, som mange fejlagtigt har troet, fortæller Michelsen, der både har mødt Elimar Smith og fisket sammen med hans søn. Importen af ørrederne foregik i begyndelsen af 1920’erne og kun ganske kort, da grønlænderne - altså de tobenede med net - fiskede hårdhændet på en bestand, der kun meget langsomt restituerer sig selv. Navnet grønlændere bredte sig også langsomt længere sydpå til Randers Fjord, Grenaa og Kolding Å og er i dag en helt gængs betegnelse for havørreder, der endnu ikke er kønsmodne, og som trækker op i åerne ved vintertide. Om de gør det i år, er ganske tvivlsomt, da vi jo slet ikke har haft vinter endnu.