EMNER

Zulu bragte sindene i kog

SØNDERHOLM: Generalforsamlingen i Sønderholm Antenneforening betød et farvel til TV Zulu, da den sammen med CNN og Discovery ikke fik nok stemmer til at blive på programfladen. TV Zulu har straks forladt skærmen, mens de to øvrige forsvinder når betalingerne af dem er brugt op. Beslutningen om at droppe TV Zulu fik flere af de fremmødte til at udvandre. Det blev også besluttet, at der ikke skal nogen ny programmer ind i stedet for, hvilket betyder at årskontingentet falder fra 1000 DKK til ca. 935 DKK. Men der blev stillet mange spørgsmål omkring afstemningsmetoden. Således var der 77 stemmeberettigede til stede incl. 7 med fuldmagtsforhold, og heraf stemte 19 for Zulu. Men hvor mange var ligeglade, og så ville undlade at stemme - det spørgsmål blev ikke løst. Frode Fich fra Antenneforeningens bestyrelse: - De stemmeberettigede bestod af tre grupper: De som ville have flest mulige programmer, de som ville have færrest mulige, og så det store flertal, som egentlig var mere eller mindre ligeglade inden for den økonomiske rimeligheds grænser. Og det betød, at bortset fra TV 3, TV 3+ samt TV Danmark 1 var det svært for nogen programmer at sikre sig mange stemmer. Da Zulu blev stemt ud af det kommende års stemmeflade, brød utilfredsheden løs, og flere gik i vrede inden kaffen. Desuden blev der fra forskellig side talt om, at skaffe stemmer nok til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Frode Fich betegnede da også nedstemmelsen af Zulu som værende ærgerlig ikke mindst for programfladens alsidighed. Der er ikke mange programmer med sport når nu hverken Eurosport eller Viasatsport er repræsenteret, her havde Zulu overtaget en stor del af TV 2 sporten. Inden gemytterne kom i kog, havde en stort set enig generalforsamling givet bestyrelsen mandat på 250.000 kroner til ombygning og renovering af anlægget. Frode Fich kunne oplyse, at ekspeditionstiden her forventes at vare cirka et halvt år. Efter endt ombygning vil antenneforeningen også blive i stand til at tilbyde internet. Der vil være fire forskellige muligheder som antenneforeningen vil orientere om på et senere tidspunkt. På valg til bestyrelsen var foreningens formand Frode Fich samt Karin Sørensen, og begge blev genvalgt. Endelig blev det besluttet at øge tilslutningsafgiften fra 2900 kroner til 3900 kroner, efter at beløbet ikke har været reguleret i mange år. jeege