Vindmølleenergi Plus

Nordjylland er vindmølleland - og mange flere gigantmøller er på vej

Nordjylland er førende på vindmøller - se hvor mange vindmøller landsdelen har, og hvor meget vindmøllestrøm de nordjyske kommuner producerer

Nordjylland har 125 store vindmøller på over 3 megawatt. I løbet af få år kan der komme yderligere 115 kæmpemøller med totalhøjder på 150 meter. Arkivfoto: Michael Koch

Nordjylland har 125 store vindmøller på over 3 megawatt. I løbet af få år kan der komme yderligere 115 kæmpemøller med totalhøjder på 150 meter. Arkivfoto: Michael Koch

NORDJYLLAND:I løbet af få år kan Nordjylland fordoble antallet af kæmpevindmøller, hvis vingespidser rækker 150 meter i vejret. Det sker samtidig med, at de nye projekter møder stadig kraftigere lokal modstand.

I dag snurrer 125 store møller på over tre megawatt i regionen. En optælling af planlagte nye vindparker viser, at 115 nye er på vej.

Her er vindmøller på vej

Op mod 115 nye kæmpemøller er på vej til Nordjylland. Der er tale om møller med totalhøjder på 150 meter og en effekt på hver omkring 4 megawatt. Ikke alle mølleplaner er godkendt i kommunerne. Bliver alle realiseret, er der tale om en udbygning af Nordjyllands vindproduktion svarende til cirka 300.000 husstandes årsforbrug.

Thorup-Sletten ved Aggersund. 18 store møller på hver 4,3 MW skal erstatte 17 eksisterende, mindre møller. Det bliver en af Danmarks vindmølleparker på land, som kommer til at ligge i både Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Begge kommunalbestyrelser har godkendt planen, som dog mødte store protester. I begge byråd stemte markante mindretal imod. Vindmølleparken er godkendt til statsligt tilskud.

Rendbæk Øst ved Store Vildmose i Jammerbugt Kommune: Dansk Vindenergi vil rejse 16 store vindmøller med en effekt på op til 4,3 MW. Lokalplanforlaget har netop været i offentlig høring og afventer den videre politiske behandling.

Nørre Økse Sø mellem Brovst og Aabybro i Jammerbugt Kommune: Vattenfall har fået kommunens tilladelse til at nedtage 23 gamle 0,7 MW-møller, der er cirka 70 meter høje. De erstattes af 11 nye møller med en totalhøjde på 150 meter. De nye møller vil producerer mere end tre gange så meget strøm som de gamle. Trods protester fra borgere i området, blev lokalplanen blev vedtaget. Den er indklaget til Planklagenævnet.

Nørrekær Enge ved Aggersund: Området ligger i både Vesthimmerland og Aalborg Kommune. Energiselskabet Vattenfall vil rejse 36 nye, store møller på 150 meter og med en effekt på hver mindst 3,5 MW. I forvejen står der 13 møller. Planen blev godkendt i de to byråd i december. Anlægsarbejdet begynder næste år, og de nye møller forventes at komme i drift i 2021.

Veddum i Mariagerfjord Kommune: Projektudvikleren Eurowind Energy A/S i Hobro vil nedtage otte ældre møller og opstille ni nye. Der er tale om 4,2 MW-møller med en totalhøjde på knap 150 meter. Projektet omfatter også en stor solcellepark og skal politisk behandles senere i år.

Tagmark mellem Hillerslev og Østerild i Thisted Kommune: Byrådet har godkendt og staten har bevilget tilskud til, at seks mindre møller udskiftes til otte store. De otte møller får en effekt på op til 4 MW.

Skærum mellem Frederikshavn og Sindal: Firmaet Wind Estate her en projektforslag med fem vindmøller med totalhøjde på 150 meter. To ældre møller skal tages ned. Frederikshavn Kommune har sat gang i planarbejdet, der skal føre til et lokalplanforslag.

Hjortnæs ved Stenum i Hjørring Kommune: Jysk Vindenergi og Hjortnæs Møllelaug vil udskifte otte ældre og mindre møller på 0,75 MW med otte ny store møller. Under en foroffentlighedsfase har der været markante protester fra borgere. Planen er endnu ikke godkendt.

Hirtshals Havn: Hirtshals Havnefond rejser fire 4,2 MW-møller på havnen i slutningen af af 2019.

Så mange nye gigantmøller vil årligt kunne producere mere strøm, end alle nordjyske husstande bruger til sammen.

Udviklingen er med til at cementere regionen som et vindmølleland. NORDJYSKEs analyse viser, at 25 procent af Danmarks el fra landvindmøller kommer fra Nordjylland.

Det grønne skær ligger især over Jammerbugt Kommune. På de åbne vidder i Hanherred og vestlig Vendsyssel troner de store vindmøller over landskabet og snurrer millioner af kilowatt ind i elnettet.

416.000.000 kilowatttimer sådan cirka, og det gør Jammerbugt til Nordjyllands mest produktive vindkommune. Der kommer så meget strøm ud af turbinerne, at det svarer til 10.800 kWh per indbygger. Landsgennemsnittet er 1588 kilowatttimer.

På kortet herunder kan du se, hvor alle store nordjyske vindmøller er placeret.

125 store vindmøller

Kilde: Stamregister for vindkraftanlæg, ultimo 2018, Energistyrelsen
Grafik: Christian Made Hagelskjær

De øvrige nordjyske kommuner kan også være deres indsats bekendt, hvad angår produktion af grøn vindenergi. Nordjylland producerer langt over dobbelt så meget vindstrøm per indbygger som resten af Danmark. Regionen står for en fjerdedel af al vindenergi fra vindmøller på land, viser NORDJYSKEs analyse.

Nordjylland lægger jord til 994 vindmøller. Thisted har flest, men de er gennemsnitlig ikke så store som dem, der høster Jammerbugt Kommunes vinderenergi. Jammerbugt har 28 af de meget store møller, og det er flest af alle i Nordjylland. Og flere er på vej. Afhængigt af udfaldet af myndighedernes afgørelser kan der i de kommende år skyde yderligere 36 kæmpevindmøller op i Jammerbugt Kommune.

Frederikshavn Kommune laver mindst vindmøllestrøm, men målt per indbyggere indtager Aalborg bundplaceringen.

Teksten fortsætter efter gennemgangen af vindkraft i de nordjyske kommuner.

Foto: Henrik Louis

Foto: Henrik Louis

De knap 1000 nordjyske møller omfatter ikke 680 små husstandsvindmøller, hvis produktion i øvrigt kun udgør under én procent af regionens samlede produktion af vindmøllestrøm.

De små møller er mangfoldige i Thy. Thisted Kommune har registreret 276 af slagsen, hvilket nok hænger sammen med, at en vigtig producent af de små møller er Thymøllen Aps, der ligger i Hurup.

Flere møller på havet

Danmark har som mål, at energiforsyningen skal være 100 procent grøn i 2050. Aalborg Universitets Institut for Planlægning udarbejdede for Ingeniørforeningen i 2015 en analyse af, hvordan Danmark når 2050-målet. Det vil blandt andet kræve en kapacitet på 5000 MW landvindmøller og 14.000 MW havvindmøller.

Eftersom der allerede i dag står vindmøller med en samlet effekt på 4400 MW, er det krav tæt på opfyldt. Anderledes er det med havvindmøllerne, som aktuelt har en kapacitet på 1700 MW.

En ny havvindmøllepark øst for Møn, Kriegers Flak på 600 MW, sættes i drift i 2021, og Vattenfall er på vej med 350 MW i Vesterhav Syd og Nord, der kommer til at ligge lidt syd for Thyborøn. De to parker er dog udskudt i op til tre år på grund af fejl i miljøvurderingen.

Folketingets partier aftalte i 2018, at der inden 2030 skal bygges yderligere tre nye havvindmølleparker på samlet 2400 MW.

Siden har både Socialdemokratiet og regeringen bebudet, at de er parate til at få bygget yderligere et par havvindmølleparker. Hvis det løfte holder, når Danmark måske op på 6000-7000 MW havvindmøller inden for en årrække.

Folketingets energiaftale fra 2018 bestemte desuden, at der skal screenes for egnede arealer til nye vindmølleparker svarende til 10.000 MW.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.