Plus

Grænsen for City Syds størrelse synes nået: - Der er ofte tomme lejemål derude

Forretningsliv bør konsolidere sig inden for nuværende grænse, mener rådmand

Niels Brauer
For fire år siden opgav Metro, der henvendte sig til professionelle kunder, forretningen på Fiskene 10. Med ændret status for området kan almindelige udvalgsvarebutikker flytte ind. Foto: Jens Morten
Erhverv 9. september 2018 06:00

AALBORG: Tidspunktet er måske inde til at sætte en stopper for den fysiske udbredelse af City Syd.

Det mener by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S), som har noteret sig, at der ofte er tomme lejemål i området.

- Jeg har ved selvsyn konstateret, at der ofte er tomme lejemål derude, mest i området ved Hobrovej, siger rådmanden, der vurderer, at det udlagte areal er tilstrækkeligt.

- Man bør tage initiativ til at bygge om i de lejemål, der er derude for på den måde at rumme forretninger, der måtte ønske at etablere sig i City Syd. Man kan godt udtrykke det på den måde, at City Syd må konsolidere sig inden for de grænser der er, siger rådmanden.


Hans Henrik Henriksens status for City Syds udviklingsmuligheder beror på, at by- og landskabsudvalget har sagt ja til, at der planlægges for en udvidelse af det såkaldte aflastningsområde City Syd.

I praksis handler det om, at aflastningsområdet, der i sin tid blev etableret for, som navnet siger, at aflaste Aalborgs bymidte, tilføjes et område, der i kommuneplanen er udlagt til butikker med særligt pladskrævende varegrupper, eksempelvis byggemarkeder og bilforretninger.

Sidstnævnte status betyder, at der i det pågældende område ikke kan placeres såkaldte udvalgsvarebutikker, som dækker over specialbutikker, varehuse og stormagasiner.

Interesse for Metro-butik

En kædevarebutik har imidlertid vist interesse for at etablere sig i en del af den tidligere Metrobygning på Fiskene 10, det vil sige i et område, hvor der i dag ikke må være butikker med udvalgsvarer.

At Metro indtil for fire år siden drev forretning på adressen forklares med, at der i hvert fald i princippet ikke var offentlig adgang til butikken.

For at imødekomme den interesserede kædeforretning har by- og landskabsudvalget efter en fordebat godkendt, at der laves et tillæg til kommuneplanen, en lokalplan samt en miljørapport for området, hvorved den interne opdeling mellem de to forretningstyper fjernes.

Udover Metro-området omhandler det det nordvestlige hjørne af City Syd ved Nibevej.

Fra privatpersoner og foreninger i naboområdet, især Drastrup, samt Nibe Handelsforening, er der kommet i alt syv indsigelser, der bl.a. handler om de trafikale konsekvenser, herunder parkeringsforhold. Endvidere udtrykkes der bekymring for, at ændringerne vil få negativ indflydelse på landsbymiljøet i Drastrup.

Forvaltningens svar til den bekymring er, at kommuneplantillægget ikke har nogen betydning for forholdet mellem City Syd og Drastrup, da der eksisterer en række sammenhængende lokalplaner for området, og at disse rummer bestemmelser for de enkelte områders indretning og anvendelse.

Adskilt af beplantning

- Afgrænsningen mellem Drastrup og City Syd vil fortsat være sikret med beplantningsbælte mellem de to områder, siger Hans Henrik Henriksen, der i forhold til bekymring for den ændrede status for Metro-butikken ikke vurderer, at der kommer en masse ekstra trafik.

- Ændringerne betyder ikke det store i praksis. Det, vi reelt gør, er, at vi opdaterer plangrundlaget til, hvordan virkeligheden er i dag, siger rådmanden.

Hans Henrik Henriksen mener imidlertid, at indsigerne bekymrer sig unødigt, idet han konstaterer, at det mere er formelt end reelt, der sker ændringer.

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...

Erhverv

Henter artikler...

Vi anbefaler

Henter artikler...

Nye artikler

Henter artikler...