Virksomhed får afslag for anden gang: Får ikke lov at grave ler på overdrev

Belært af erfaringen fra firben-sagen på Stærhøj har Morsø Kommune valgt at afslå dispensation til gravning i overdrev på Skarrehage - Imerys vil formentlig klage over afgørelsen

Bag træerne og det gule hus begynder det område, som Imerys vil udgrave og siden retablere. Overdrevet, som der ikke må graves i, ligger til venstre for gravemaskinen i baggrunden. Foto: Diana Holm

Bag træerne og det gule hus begynder det område, som Imerys vil udgrave og siden retablere. Overdrevet, som der ikke må graves i, ligger til venstre for gravemaskinen i baggrunden. Foto: Diana Holm

MORS:I januar underkendte Miljø- og Fødevareklagenævnet Morsø Kommune og ophævede en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Den havde kommunen givet med henblik på at tillade mineralvirksomheden Imerys at grave moler i landskabet Stærhøj Øst på nordkysten af Mors.

For få dage siden afgjorde Morsø Kommune en nyere ansøgning fra Imerys. Denne gang om dispensation fra samme paragraf til at bortgrave 5000 kubikmeter jord ved Skarrehagevej på Nordmors. Denne gang gav kommunen afslag.

Fælles for de to sager er, at de to myndigheder prioriterer beskyttelse af skrænter opstået ved tidligere tiders molergravning, fordi disse kan være levesteder for blandt andre markfirben.

- Det er den samme afvejning af naturforhold kontra andre interesser. Her har vi vurderet, at den samfundsmæssige interesse i naturværdierne er større end den tilsvarende interesse i råstofgravningen. Den afgørelse læner sig op ad afgørelsen fra Stærhøj, der slog fast, at gravning efter moler ikke kan betragtes som værende en samfundsmæssig interesse, siger biolog og sagsbehandler Anja Sørensen, Teknik og Miljø i Morsø Kommune.

”Meget omfattende indgreb”

Imerys har søgt om at udnytte en gravetilladelse på et areal, der ligger nord for det såkaldte gule hus, alias den tidligere direktørbolig til molerværket på Skarrehage.

Her vil virksomheden indvinde ler over en strækning, der starter i den aktive molergrav og går mod nordvest.

I sin vurdering skriver kommunen, at dette vil indebære bortgravning af cirka halvdelen af det beskyttede overdrev, hvilket betegnes som et meget omfattende indgreb.

Men samtidig påpeger kommunen, at overdrevet udgør en så lille del af det ansøgte indvindingsområde, at det ikke er ”af afgørende betydning for det økonomiske udbytte af råstofgravningen i området”.

Det er Imerys’ direktør ikke enig i.

- Kommunens oplysning om graveområdets størrelse er overdrevet. Jeg vil tro, at der samlet er under 100.000 kubikmeter moler ved Skarrehage, og hvis vi ikke må grave i overdrevet, vil det reducere mængden med en tredjedel.

- Så det har en mindre, men principiel betydning for os, og vi er ikke enige i kommunens vurdering. Vi mener ikke, at denne sag kan sammenholdes med Stærhøj, siger administrerende direktør Søren Klitskov, Imerys Industrial Minerals A/S på Fur.

Derfor vil Imerys formentlig klage over kommunens afgørelse, inden fristen der udløber 26. april.

Klitskov tilføjer, at virksomheden nu har truffet sine forholdsregler efter klagenævnets inappellable afgørelse om Stærhøj Øst.

- Vi har besluttet helt at afstå fra gravning i det nordlige felt. Dette vil betyde, at vi kun kan indvinde omkring 60 procent af den mængde moler, vi havde kalkuleret med i Stærhøj Øst.

- Vi har søgt om at få lov til at lægge overjorden i et depot inden for strandbeskyttelseslinjen, blandt andet fordi det vil være mest hensynsfuldt over for naboerne i området. Den afgørelse afventer vi stadig. Jeg forventer, at vi kan indlede gravning i sydfeltet på Stærhøj inden for et eller to år, siger Søren Klitskov.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.