Spareplan vækker harme: Ældre skal dække hul på 17 millioner kroner

Visitation, hjemmepleje og plejecenter i Thisted rammes hårdt ifølge udspil - planen vækker harme hos ældrerådet

Arkivfoto: Bo Lehm

Arkivfoto: Bo Lehm

THISTED:Der mangler 17,2 millioner kroner i kassen på sundheds- og ældreområdet i Thisted. Penge, der skal bruges til sygehusbetaling og genoptræning samt pleje og omsorg for ældre borgere.

De penge skal findes et sted, og derfor har forvaltningen fremlagt en handleplan, som skal bringe balance i budgettet. Besparelserne vil både få personalemæssige konsekvenser samt konsekvenser for serviceniveauet.

Arkivfoto: Bo Lehm

Arkivfoto: Bo Lehm

Forvaltningen har indstillet, at pengene skal hentes fra visitationen, hjemmeplejen og Vibedal, og årligt skal forbruget reduceres med 4,8 millioner kroner. Derudover skal der findes et beløb til at afvikle den overførte gæld fra 2018. Forvaltningen har lagt op til, at beløbet skal afvikles over tre år fra 2019-2021.

Merforbruget på 17,2 millioner kroner er vel at mærke foruden de 9,9 millioner, som mangler på handicapområdet.

Her slår social- og sundhedsudvalget dog bremsen i, da handleplanen kun skal gælde for 2019, og pengene til de efterfølgende år skal findes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Merforbruget på 17,2 millioner kroner er vel at mærke foruden de 9,9 millioner, som mangler på handicapområdet.

Harme hos ældreråd

Ældre-/seniorrådet i Thisted Kommune er kritiske overfor de spareplaner, som overforbruget har udløst på ældreområdet.

Besparelserne på klippekortsordningen vil medføre en reduktion af ordningen, som ellers giver borgere på plejecentre og hjemmeboende, der er afhængige af hjemmepleje, mulighed for at bruge et vist årligt beløb på hjælp, der har værdi for den enkelte. Det kan være ledsaget butiksbesøg, et ekstra bad, en tur i det fri, et besøg hos familie, eller hvad der nu måtte være behov for.

Hos ældre-/ og seniorrådet er man også harm over, at der indefryses midler afsat til områder som "En værdig død", "Samarbejde med pårørende til sårbare ældre og syge" og "Ensomhed hos syge og ældre" samt, at der sker en reduktion af midler til forbyggende hjemmebesøg hos ældre.

- Alle foreslåede besparelser vil medføre personalereduktioner i sundheds- og ældreplejen. Mange ældre og syge samt pårørende vil blive berørt af det, siger Eskild Boeskov på vegne af ældre-/seniorrådet i Thisted Kommune.

Eskild Boeskov er utilfreds med kommunens handleplan. Arkivfoto

Eskild Boeskov er utilfreds med kommunens handleplan. Arkivfoto

Han fortæller også, at klippekortsordningen er populær hos ældre og syge, som herigennem får indflydelse på egen omsorg.

På området "En værdig død" var der afsat midler til, at personalet fik tid til at være mere omkring den døende. Det bortfalder. På området "Inddragelse af pårørende" var der afsat midler til flere samtaler og arrangementer med pårørende til plejehjemsbeboere. Det bortfalder ligeledes.

- Rådet har i det sidste halve år været involveret i planlægning og opstart af alle disse områder, som nu spares væk, siger Eskild Boeskov og fortsætter:

- Vi kan under ingen omstændigheder gå ind for de foreslåede besparelser, som vi synes, rammer de allermest sårbare.

Ældre-/ og seniorrådet indstiller til, at pengene tages fra kassebeholdningen eller indenfor andre områder, som ikke rammer sårbare mennesker.

Mulige fyringer

På Plejecenter Vibedal kan den kommende sparerunde komme til at betyde afskedigelser, da forvaltningens økonomiske handleplan for Vibedal indebærer en reduktion på fem millioner kroner og cirka 12 fuldtidsnormeringer. Hertil kommer en række andre tiltag som begrænsning af antallet af afløsere.

Vibedals merforbrug på 2,5 millioner kroner i år skyldes opsigelser og engangsudgifter. Den økonomiske handleplan for Vibedal indebærer en reduktion på fem mio. kr. Foto: Peter Mørk

Vibedals merforbrug på 2,5 millioner kroner i år skyldes opsigelser og engangsudgifter. Den økonomiske handleplan for Vibedal indebærer en reduktion på fem mio. kr. Foto: Peter Mørk

Fra social- og sundhedsudvalgets side følger man udviklingen på Vibedal ganske nøje, men udvalget har generelt godkendt forvaltningens spareudspil.

Dog tager man afstand fra, at de to klippekortsordninger, klippekort til ældrecentre på tre millioner kroner og klippekort til hjemmeboende på 1,8 millioner kroner, udgår af programmet og ikke længere tilbydes borgerne. De to typer klippekort bliver kun skåret med i alt 800.000 kroner. I den forbindelse har udvalget ikke peget på, hvor de 800.000 skal hentes fra.

Social- og sundhedsudvalget ønsker at finansiere en netværksmedarbejder, hvor 100.000 kroner skal komme fra et mindreforbrug hos borgerservice og yderligere 200.000 kroner fra sygefraværsprojekt på ældreområdet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra udvalgsformand, Ida Pedersen (S).

Punktet er på økonomiudvalgets møde 24. april.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.