Business

Danskerne benytter sig mere og mere af private socialrådgivere, når der skal træffes en afgørelse i deres sag hos kommunen

Virksomhed

Bisidderhjælpen

Adresse

Middelgade 3, 2. sal th., 8900 Randers

Telefon

24 24 23 97

E-mail

kontakt@bisidderhjaelpen.dk

Webside

https://bisidderhjaelpen.dk/

Annonce Virksomhedsprofil - 7. aug 2018

Danskere hyrer i stigende grad private socialrådgivere til deres sag i kommunen

At have en sag i kommunen, for eksempel sager vedrørende beskæftigelsesområdet, herunder sygedagpenge, ressourceforløb, kontanthjælp, fleksjob samt førtidspension, kan for mange være en hård kamp. Mange danskere føler, at det kommunale system i dag er blevet så komplekst, at det er svært at forstå reglerne, og at man nærmest skal være jurist for at forstå dem. Det har ført til, at flere føler sig efterladt med en afgørelse, som de ikke stoler på er rigtig - men som de alligevel ikke orker at gå til Ankestyrelsen med, fordi reglerne er for besværlige at sætte sig ind i.

Det får flere og flere borgere til at hyre en privat socialrådgiver til at hjælpe dem i deres kamp mod kommunen - betalt af egen lomme.

Private socialrådgivere hjælper i sager med kommunen

At hyre en privat socialrådgiver som partsrepræsentant i sager i kommunen er blevet mere almindeligt de seneste år. En privat socialrådgiver kan indgå i sagen som enten bisidder eller partsrepræsentant. Bisidderens rolle er at være et par ekstra øjne og ører til mødet ved kommunen, så det sikres, at selve parten/klienten ikke glemmer eller overhører vigtig information, som kan få afgørende betydning i sagen. Som partsrepræsentant har den private socialrådgiver en langt større rolle. Denne har samme rettigheder og forpligtelser i sagen som klienten, og har derfor også behov for en fuldmagt.

Flere borgere benytter sig af private socialrådgivere for at få en uvildig part involveret i sagen, samt for at få den erfaring og den betydelige forvaltningsindsigt med på sin egen side af bordet, der i sidste ende kan være afgørende.

Det handler om at få den hjælp man er berettiget til

Det er med en utilpas følelse i maven, at mange danskere hvert eneste år dukker op til møder med deres sagsbehandlere i kommunen om, hvad der skal ske med deres sag. Får jeg lov at komme i flexjob? Får jeg bevilget den førtidspension, som jeg har søgt? Kan kommunen tvinge mig i arbejde, selvom jeg føler, at jeg ikke kan?

Flere undersøgelser viser, at mange af sagerne ikke ender, som borgerne havde håbet. Mange føler også, at de bare er endnu én i stakken på skrivebordet, og at afgørelserne i langt større grad handler om penge frem for at handle om, hvad der er rigtigt i henhold til loven. Flere og flere føler sig svigtet af systemet. Et system som til tider kan være så komplekst, at det ikke er til at forstå for almindelige danskere.

Det handler i bund og grund om, at borgerne gerne vil have den hjælp, som de er berettiget til, og mange føler, at de kun kan være sikre på at få dette, hvis de involverer en uvildig part i sagen. En privat socialrådgiver kan som partsrepræsentant gå ind i sager og handle samt tage beslutninger på borgerens vegne, således der kommer en faglig indsigt på sagens kerne, som der tit er behov for.

Den juridiske hjælp sætter skub i tingene

Flere danskere har haft stor succes med at hyre private socialrådgivere som partsrepræsentanter i deres sag. Det er som om, at kommunen vågner op og bliver hurtigere til deres arbejde, fordi de pludselig har en person med en betydelig forvaltningsindsigt til at kigge dem over skulderen.

Flere borgere bruger i dag private socialrådgivere til at hjælpe dem med at få truffet en hurtig afgørelse i deres sag, som de er sikre på er i henhold til loven. På den måde kan de hurtigere komme videre med deres liv og dermed lægge en tid med venten og nervøsitet bag sig.

Nyheder udvalgt til dig