debat

Falck har gjort det godt – men at lade selskabet fortsætte med ambulancer er ikke ansvarligt eller fornuftigt

Dette er et debatindlæg: Indlægget er alene udtryk for skribentens holdning. Alle indlæg skal overholde straffelovens og de presseetiske regler. Du er også velkommen til at sende en mail med din mening til os.

Af Mogens Nørgaard,regionsrådsmedlem (S), gruppeformand, Gl. Landevej 27, Birkelse, 9440 Aabybro, mogens.norgaard@rn.dk, og Ole Stavad, regionsrådsmedlem (S), formand for Udvalg for Regional Udvikling, Kirsten Holcks Vej 8, 9460 Brovst o.stavad@rn.dk

De fleste husker sikkert udtalelsen fra Venstre-manden, der sagde: ”Hvis det er fakta, benægter jeg fakta.”

Vore tre kolleger Martin Bech, Ib Madsen og Per Larsen, har det tilsyneladende på samme måde (16.2.), når det gælder regionens valg af ambulancekørsel fra 1. april 2022, hvor den nuværende kontrakt med Falck udløber. Derfor har vi som region pligt til at udbyde opgaven i fri konkurrence.

Forberedelserne om udbud startede helt tilbage i 2019. En lang proces, hvor alle beslutninger er truffet – enten i fuld enighed eller i næsten enighed. Et enigt regionsråd har bakket op om den måde, som regionen selv skulle deltage med en kontrolberegning.

Den er udarbejdet på de fuldstændigt samme præmisser, som de private tilbud – og med de helt samme krav om kvalitet og beredskab.

Regionrådet valgte at opdele Regionen i fire distrikter – Aalborg, Nord, syd og Vest - for at sikre flere bydere, en billigere pris og den størst mulige konkurrence. Et lille mindretal ønskede, der også skulle være mulighed for at byde på den samlede opgave.

Ud over regionen selv, indkom der i alle fire distrikter bud fra to private leverandører: Falck og et nyt selskab PreMed.

Ved en hjemtagelse, hvor regionen selv løser opgaven, var regionen bedst og billigst i alle fire distrikter. PreMed var næst-billigst i tre af de fire distrikter: Syd, Nord og Vest. Falck var kun næst-billigst i Aalborg.

Der er klare lovmæssige regler for, hvem der skal tilbydes opgaven, når først udbuddet er gennemført.

Så er det altid den, der giver det bedste og billigste tilbud, der får opgaven.

Er den offentlige udbyder selv billigst, kan man dog vælge den billigste private byder.

I Region Nordjyllands budget for 2021, hvor Falck løser hele ambulance opgaven, er der afsat 300 mio. kr. til Falck.

Det beløb afspejler, at ambulancedrift indtil for nyligt har været et privat monopol, hvor Falck har ”siddet på markedet” som den eneste til at løse opgaven.

Falck har gjort det godt.

Vi har i regionen været rigtig glade for samarbejdet med Falck.

Det skal der ikke herske tvivl om, men prisen har også været højere end nødvendigt, da der aldrig har været reel konkurrence.

Det afspejler sig også i de nye bud, som vi nu har fået fra de to private, for at løse den helt samme opgave som hidtil. De nye bud er 15 mio. kr. billigere pr. år end den pris, som regionen betaler til Falck i 2021.

Valgte Region Nordjylland en fuld hjemtagelse af ambulanceopgaven, ville det betyde en årlig besparelse på 35 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Nu blev det så en mellemløsning, hvor Regionen selv løser opgaven i to distrikter: Nord og Aalborg. Og den nye private leverandør PreMed i de to øvrige distrikter: Syd og Vest.

Det giver en årlig besparelse på 25,6 mio. kr.

Over de kommende fem år, som kontrakten løber, er der således en besparelse 128 mio. kr., som kan bruges til at styrke det nordjyske sundhedsvæsen.

Forventningen er, at det fortsat vil være de samme dygtige og kompetente reddere, der sidder i regionens ambulancer fra april 2022.

Det vil i hvert fald være det tilbud redderne får fra Region Nordjylland, når Falck ikke længere skal løse opgaven.

Vi har i øvrigt prøvet det før. Det var den samme proces, som vi gennemførte, da regionen fra 2020 overtog akutlægebiler, paramedicinerbiler og akutbiler fra Falck.

Det har nu fungeret fuldstændigt tilfredsstillende i et år og med en helt ny fleksibilitet, som vi bl.a. har haft stor glæde af under covid-19-krisen.

Det første regnskab viser, at opgaven er udført billigere end det kalkulerede i regionens kontrolberegninger – og dermed også billigere end det, som vi skulle betale til Falck.

Samtidig har paramedicinerne udført opgaver, som der skulle betales ekstra for hos Falck.

Også dengang det blev besluttet at hjemtage den opgave, var Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti imod.

Det har de sikkert glemt, fordi det går så godt. De har i hvert fald ikke lært af det. Om det er ideologi eller andet, der driver de tre partier, skal vi ikke ”kloge os på”. Men det er i hvert fald ikke økonomisk ansvarlighed eller sund fornuft.

Både vi og den socialdemokratiske gruppe havde foretrukket en løsning, hvor Regionen havde hjemtaget hele ambulanceområdet.

Så havde vi haft yderligere 45-50 millioner til rådighed til nordjydernes sundhed de næste fem år.

Det var der desværre ikke flertal for.

Derfor en stor tak til Enhedslisten, SF, Radikal, Thomas Hav og Lone Sondrup for, at vi sammen har taget ansvaret for et kompromis, som både borgerne og regionen kan være tjent med.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.